Repræsentantskab

Danmarks Naturfredningsforenings højeste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet mødes to gange årligt og har følgende hovedopgaver:

  • Beslutte DN’s overordnede politik
  • Vedtage foreningens årlige aktivitetsplan og tilhørende budget
  • Godkende foreningens årsregnskab
  • Vælge præsident, vicepræsident, Hovedbestyrelse og udvalgsformænd

Repræsentantskabet består af:

  1. To repræsentanter fra hver afdelingsbestyrelse plus et ekstra medlem for hver 3.000 medlemmer i afdelingen.
  2. To repræsentanter for hver studenterafdeling. 
  3. Medlemmerne af Hovedbestyrelsen.
  4. 15 personlige medlemmer, som kan tilføre DN nye kompetencer, inspiration og indflydelse. 
  5. En observatør fra hvert landsdækkende netværk.

Navne og valgår for de 15 personlige medlemmer af Repræsentantskabet og for de 11 medlemmer af Hovedbestyrelsen fremgår af dette dokument

 

Opdateret: 17. maj 2016
Af Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 31 19 32 33

REP-møder i 2016

Mere på Frivilligsiden

På hjemmesiden for DN's frivillige kan du læse mere om repræsentantskabsmøder og landsdelstræf.

Læs mere på dn.dk/rep

DNs aktivitetsplan

DN's aktivitetsplan og budget beskriver DN's mål, aktiviteter og ressourcer år til år.

Aktivitetsplanen skabes gennem en grundig demokratisk proces frem mod efterårets repræsentantskabsmøde.

► Læs årets aktivitetsplan