Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen er Danmarks Naturfredningsforenings politiske ledelse mellem repræsentantskabsmøderne.

Hovedbestyrelsens møder og sagsakter

Hovedbestyrelsen (tidligere Forretningsudvalget) mødes 7-9 gange årligt og har mellem møderne tæt kontakt elektronisk. Arbejdet sker i åbenhed, blandt andet ved at dagsordener, referater og bilagsmaterialer omkring møderne og de elektroniske høringer er tilgængelige for alle interesserede.

Find sagsakterne her 

Medlemmerne af Hovedbestyrelsen

Medlemmerne af Hovedbestyrelsen vælges af Repræsentantskabet på forårets møde. Valgperioden er tre år. Hovedbestyrelsen består af:

  • En præsident og en vicepræsident, begge er valgt af Repræsentantskabets midte
  • Seks "menige" medlemmer af Hovedbestyrelsen, valgt af Repræsentantskabets midte 
  • Formændene for Miljøfagligt Udvalg, Naturfagligt Udvalg og Planfagligt Udvalg - alle valgt af Repræsentantskabet.

Du finder en omtale af medlemmerne ved at klikke på deres navne. 

Ella Maria Bisschop-Larsen - præsident
Thorkild Kjeldsen - vicepræsident
Birgitte Marcussen - HB-medlem 
Jonas Geldmann - HB-medlem
Lone Søderkvist Kristensen - formand for Planfagligt Udvalg
Merete Vigen Hansen - HB medlem
Peter Esbjerg - formand for Naturfagligt Udvalg
Rune Engelbreth Larsen - HB-medlem
Hans Jürgen Stehr - formand for Miljøfagligt Udvalg
Rune Kjærgaard Lange - HB-medlem
Jan Tidemand - HB-medlem 

Hovedbestyrelsens sekretær

Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 31 19 32 33     


Opdateret: 12. august 2016

Bilag og materialer

Se dagsordener, referater og bilagsmaterialer omkring møderne og de elektroniske høringer her.

► Sagsakter mm. 

Naturen har brug for dig

Du kan være med til at passe på naturen, hvor du bor. Tal med din lokale DN afdeling og find ud af, hvordan du kan gøre en forskel.
► Find din afdeling her

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer til Hovedbestyrelsen, så kontakt HB-sekretær

Mads Peter Aagaard Madsen
31 19 32 33
mads@dn.dk