DN's faglige udvalg

Danmarks Naturfredningsforening har en række udvalg, hvor eksperter og græsrødder stiller deres viden og erfaring til rådighed for foreningen - formelt set for Hovedbestyrelsen (HB). Der er to grupper af faglige udvalg: De "vedtægtsbundne udvalg" (vedtægternes § 12) og de "øvrige udvalg" (vedtægternes § 13).

De vedtægtsbundne udvalg indgår med navns nævnelse i vedtægterne og kan kun oprettes eller nedlægges gennem en vedtægtsændring ved beslutning i Repræsentantskabet. Deres kommissorier fastlægges af Repræsentantskabet.

Udvalgenes formænd vælges af Repræsentantskabet for 3-årige perioder, og formændene er "fødte" medlemmer af HB. De menige udvalgsmedlemmer vælges for 3-årige perioder af HB.

Vi har tre vedtægtsbundne udvalg:

Derudover er der to udvalg, som er oprettet efter beslutning i HB:

Tjek DN's Frivilligside

DN's Frivilligside

På DN's hjemmeside for frivillige aktive i foreningen kan du læse meget mere om arbejdet som frivillig, om kurser, netværk og meget andet.

Tjek www.dn.dk/frivillig

Naturen har brug for dig

Du kan være med til at passe på naturen, hvor du bor. Tal med din lokale DN afdeling og find ud af, hvordan du kan gøre en forskel.

► Find din afdeling her