Samrådsmøde

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding

Kære alle,

Hermed indkaldelse til samrådsmøde d. 24. oktober i Kolding hos KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Mødet starter kl. 19, men kl. 18 vil der som tidligere serveres et traktement, en platte. Hvis du ønsker dette traktement bedes du tilmelde dig i formularen nedenfor senest på søndag aften 20. oktober.

Program:

Geolog Walter Brüsch fra sekretariatet fortæller om drikkevand og trusler fra pesticider

        Biolog Torben Hansen fra Byg, Natur & Miljø i Aabenraa kommune fortæller om de nye vand- og naturplaner, især med fokus på vandløbene

        Eventuelt Herunder kan vi drøfte aktuelle sager eller problemstillinger

Med venlig hilsen

Birgitte Marcussen

birgitte@danfoss.com

 

Se tilmeldte

 

Ønsker du at spise med kl. 18 inden mødet, så skal du tilmelde dig herunder:

Navn 
Afdeling 
Funktion 
Telefon 
E-mail 
Særlige behov (fx vegetar) 
Evt. kommentar 

Afdelinger i samrådet