Ella Maria Bisschop-Larsen

Siden 2006 præsident for DN og formand for Danmarks Naturfond. 

Blev på repræsentantskabsmødet i marts 2015 genvalgt som præsident for DN for yderligere 3 år.

Min vision

 • DN skal – også i fremtiden - være Danmarks største og stærkeste natur- og miljøorganisation. Vi skal have en bred og stærk folkelig forankring og tusindvis af frivillige. Det styrker foreningens politiske indflydelse.
 • DN skal være uundværlig i kampen for bedre natur, rent vand og mod et ændret klima
 • DN skal kæmpe for, at befolkningen ser, at en rig og mangfoldig natur skaber værdi for samfundet og har en værdi i sig selv.
 • DN skal motivere børn og unge til at være aktive. Det holder DN stærk og levende.
 • DN skal være naturens stemme og tage naturens parti – overalt i Danmark.
 • DN skal forelå helhedsorienterede løsninger på natur- og miljøproblemerne. Derved anerkendes DN som en troværdig aktør

Mit fokus de næste 3 år

 • DN skal fortsætte sin positive udvikling og være en sværvægter, der ikke er til at komme uden om.
 • Vi skal både lokalt og nationalt kæmpe for at få opprioriteret naturen og synliggøre at det ikke er i strid med vækst og beskæftigelse.
 • Vi skal synliggøre for befolkningen, at den politiske indsats for natur, miljø og klima langt fra er i mål.
 • Vi skal lægge pres på Folketinget for at fastholde en ambitiøs samlet plan for Danmarks natur.
 • Vi skal have flere områder, hvor naturen har førsteret – både i skoven, det åbne land og i havet.
 • Vi skal med andre ord sikre, at naturen får mere plads, bedre sammenhæng og større kvalitet.
 • Vi skal forlange, at der handles på de mange undersøgelser, der viser, at naturen forarmes og forsvinder, og at landbruget fylder for meget og belaster alt for meget.
 • Der er behov for at få befolkningen og politikerne til at forstå, at den nuværende intensive ubæredygtige landbrugsproduktion ikke kan fortsætte, hvis vi vil bevare en rig og mangfoldig natur.
 • Vi skal forlange en troværdig plan for et landbrug, der er bæredygtigt for natur og miljø og landmandens økonomi. Vi skal give vores bud på nye veje og holdbare løsninger.
 • Vi skal fortsætte vores kamp for at bevare de frie ubebyggede kyster og vi har folkelig opbakning til vores arbejde.

Faglig baggrund

Cand. scient. i biolog fra Københavns Universitet.

1979-1987 ansat i Miljøstyrelsen til risikovurdering af pesticider. 1987-1990 ansat i Svendborg Kommune med ansvar for tilsyn med landbrug og industri.

1990-2005 sektionsleder i Fyns Amt med ansvar for jordforurening, grundvandsbeskyttelse, bæredygtig udvikling og formidling.

Fra 2005 sekretariatsleder for MiljøForum Fyn, som er et miljønetværk for såvel offentlige som private virksomheder og myndigheder.

Foreningsbaggrund 

2006- Præsident for Danmarks Naturfredningsforening
2006- Formand for Danmarks Naturfond
2004-2006 Bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfond
2000-2006 DN's vicepræsident
1997-2006 Medlem af Forretningsudvalget
1996- Bestyrelsesmedlem af Gudme Lokalkomite nu DN Svendborg
1993-2005 DN's repræsentant i Pesticidforskningsudvalget.
1989-2006 Medlem af DN´s Miljøfaglige Udvalg
1988- DN's repræsentant i Bekæmpelsesmiddelrådet.


Personlige oplysninger

Jeg bor på Sydfyn, har mand, tre børn, fem børnebørn, får og heste og en gård, som vi gennem 26 år har drevet økologisk.

Adresse

Lakkendrupvej 36, 5892 Gudbjerg, tlf. 20 40 23 10, e-mail emb@dn.dk