Merete Vigen Hansen

Hovedbestyrelse-baggrund:

Valgt i 2014. På valg i 2017.

Faglig baggrund:

Indehaver af Merete Vigen. Kultur- og naturformidling. Uddannet vævelærer fra Kerteminde Håndarbejdsseminarium.

Foreningsbaggrund:

Bestyrelsesmedlem i DN Varde siden 2000, Afdelingsformand siden 2008. Medlem af Organisationsudvalget siden 2013. Tidligere samrådsformand i Ribe Amt.

Interesseområder:

Formidling og kommunikation, organisationspolitik, biodiversitet, naturpleje, folkeoplysning, projektmageri. Filsø.: Udpeget af DN til Filsø Naturråd, Aage. V. Jensen Naturfond. Vrøgum Kær: Initiativtager til Danmarks Naturfonds opkøb af Vrøgum Kær i 2005. Nu lokal tovholder. 

Adresse:

Frøstrupvej 200, 6830 Nørre Nebel, meretevigen@gmail.com, 25 88 22 05, www.meretevigen.dk.

 

Merete Vigen Hansen