Birgitte Marcussen

Hovedbestyrelse-baggrund:

Valgt til HB 2013, genvalgt i 2014. På valg i 2017.

Faglig baggrund:

Uddannet biolog fra Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk Laboratorium 1984. Arbejdet som miljørådgiver i 20 år. Siden 2001 miljøansvarlig i Danfoss Industripark i Nordborg.

Foreningsbaggrund: 

Næstformand for DN Sønderborg
Medlem af DN Miljøfagligt Udvalg fra 2013
Uddannet DN Naturguide 2013
Medlem af Landbrugsfagligt Netværk

Interesseområder: 

Fremme naturens vilkår i Danmark og vores politiske indflydelse ved øget synlighed i mediebil- ledet. Forøge medlemstallet i lokale afdelinger gennem nytænkning af arrangementer og alliancer med andre interesseorganisationer. Naturpleje, Landbrugspolitik, Miljøpolitik, Miljøfremmede stoffer, Grundvand, Kommunikation. 

Adresse:

Stegvej 5, 6430 Nordborg, tlf :74 45 22 74, mobil: 23 20 93 57, birgitte@danfoss.com

Birgitte Marcussen