Jonas Geldmann

Hovedbestyrelse-baggrund:

FU-medlem siden 2009. På valg i 2018. 

Faglig baggrund:

Biolog, ph.d. fra Københavns Universitet. Ansat som forsker i naturbeskyttelse ved Universitetet i Cambridge med særlig fokus på beskyttede områder. Tidligere ansat ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, hvor han deltog i udviklingen af DN's Biodiversitet Nu.

Foreningsbaggrund: 

Personligt valgt medlem af Repræsentantskabet fra 2009. Medstifter af Studenterkomiteen på Københavns Universitet og formand for samme 2006-2008.

Interesseområder: 

Naturbeskyttelse og -bevaring, landbrugets rolle i naturdebatten, naturskov, biologisk mangfoldighed, landskabsforvaltning og -planlægning, natursyn, DN's netværk og de aktives rolle i foreningen.

Adresse: 

3 Cockburn Street, CB1 3NB, Cambridge, United Kingdom. Tlf: +44 741 288 5112, e-mail: jg794@cam.ac.uk

Jonas Geldmann