Lone Søderkvist Kristensen

Hovedbestyrelse-baggrund:

Formand for Planfagligt Udvalg, valgt i 2015, på valg i 2016.

Faglig baggrund:

Hortonom, (Gartneri og Frugtavl), PhD, Lektor i landskabsforvaltning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Foreningsbaggrund: 

Medlem af DN-Gentofte siden 2003. Medlem af Planfagligt Udvalg siden 2008.

Interesseområder: 

Naturbeskyttelse, Landskabsforvaltning og -planlægning, Samarbejdsdrevet planlægning, Landbrugslandskabets udvikling, Landmanden som naturforvalter, Botanik.

Adresse: 

Emdrup Banke 35, 2100 København Ø, 39 29 13 06, lokr@life.ku.dk

Lone Søderkvist Kristensen