Peter Esbjerg

Hovedbestyrelse-baggrund:

Formand for Naturfagligt Udvalg siden 2015. På valg 2018.

Faglig baggrund:

Cand. Scient i biologi, Professor i Land og Havebrugszoologi ved Kbh’s Universitet fra 1988-2015; nu Professor emeritus sammesteds.

Foreningsbaggrund:

Medlem af Naturfagligt Udvalg siden midten af 1990’erne.

Interesseområder:

  • Dansk natur generelt, og i særlig grad insekterne.

  • Skadedyrspecialist med fokus på skadedyrbekæmpelse med mindst mulig anvendelse af kemiske midler.

  • Betydningen for flora og fauna af landbrugsarealets anvendelse og driftstiltagene.

Adresse:

Valdemarsvej 34, 2960 Rungsted Kyst, 45 86 91 68, pe@plen.ku.dk

Peter Esbjerg