Økonomi og medlemmer


Medlemsservice


Lene Smith Lene Smith
31 19 32 08, ls@dn.dk
Markedschef, privat.
Dorete Folmer-Skov Dorete Folmer-Skov
31 19 32 04, medlemsservice@dn.dk
Medlemsadministration.
Yvonne Lehnert Yvonne Lehnert
31 19 32 12, medlemsservice@dn.dk
Medlemsadministration.
Charlotte Heldgaard Charlotte Weise
31 19 32 29, medlemsservice@dn.dk
Medlemsadministration.
Ulla Kjær
31 19 32 05, uk@dn.dk
Teamleder og databasemanager/Medlemsservice.

 


Økonomi


Bente Jerberg Bente Jerberg
31 19 32 01
bje@dn.dk
Regnskabschef
Birgit Kristensen Birgit Kristensen
31 19 32 02
bkr@dn.dk
Regnskabsassistent

Fundraising


Lone G. Møller Lone Gudiksen Møller
31 19 32 62
lgm@dn.dk
Markedschef, Virksomheder
Gitte Jaenicke Gitte Jaenicke
31 19 32 22
gj@dn.dk
Servicekoordinering, varesalg, forsendelse.

Intern service


Lotte Glæsner Lotte Glæsner
31 19 32 32
lotte@dn.dk
Receptionist.
Lene Arildskov Lene Arildskov
31 19 32 07
lea@dn.dk
Mødeklargøring, service i huset, rengøring.

Per Larsen
31 19 32 20
pl@dn.dk
Forsendelse og kopiering
Alan Ørslev Alan Ørslev
20 94 37 01
al@dn.dk
Viceværtfunktioner, lager, forsendelse.

 

Direktør, Økonomi og medlemmer

Michael VendelboMichael Vendelbo
23 34 78 10
miv@dn.dk 
Direktør, Økonomi og medlemmer