Regeringens sprøjtemiddelstrategi er utilstrækkelig

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd tror ikke på, at regeringens nye sprøjtemiddelstrategi rummer tilstrækkelige virkemidler til at skære 40 pct. af miljøbelastningen ved landbrugets brug af sprøjtemidler. Der er for megen frivillighed og for få forpligtende krav i strategien.

14. januar 2013
Regeringen vil have landbruget til at bruge mindre belastende sprøjtemidler. Målet med den nye sprøjtemiddelstrategi, som nu er i høring, er at miljøeffekten af sprøjtningen skal reduceres med 40 procent i løbet af de næste tre år. Det er en god og klar målsætning. Men hvis det skal lykkes at nå målet, er det nødvendigt at stille flere krav, som forpligter landmænd og andre, der ejer meget jord, til at beskytte vores natur og grundvand. Al erfaringer viser, at frivillige ordninger ikke virker, når det drejer sig om sprøjtemidler.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd, som mandag holdt et seminar om den nye sprøjtemiddelstrategi på Christiansborg.

- Vi støtter regeringens mål om 40 procent. reduktion af miljøbelastningen, men vi tvivler på, at det er muligt at nå målet med de virkemidler, miljøministeren foreslår. Der er for meget frivillighed i udspillet, og vi ved fra den tidligere regerings strategi på området, at frivillige ordninger ikke virker. Der bør for eksempel. være krav om at bruge de bedste teknologier, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

- Det kom tydeligt frem på seminaret i dag, at afgifter og godkendelsesordning ikke er nok til at redde grundvand og natur. En effektiv sprøjtemiddelstrategi skal indeholde en række konkrete og klare forbud mod brug af sprøjtemidler på særligt udpegede arealer og på særlige tidspunkter af året. Først da er det muligt at sænke miljøbelastningen,” siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

På seminaret blev de to organisationslederne bakket op af bl.a. Peter Esbjerg, professor i land- og havebrugszoologi ved Institut for Plante og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet.

- Strategien har gode intentioner, ingen tvivl om det. Belastningen vil gå ned, og det er godt.  Men den nedsatte belastning vil desværre ikke få nogen nævneværdig indflydelse på det tab af biodiversitet, vi ser i det danske agerland. Trods den nye sprøjtemiddelstrategi, er der desværre en høj risiko for fortsat ”nedsprøjtning” af biodiversitet, fordi vi stadig vil blive ved med at sprøjte det samme antal gange og med midler, som ganske vist er mindre belastende for pattedyr, men stadig har fuld effekt over for insekter og planter i markerne, som vi gerne vil beskytte, siger Peter Esbjerg.

Løser ikke problemet
Ifølge Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Råd haster det med en bedre regulering af sprøjtningen i jordbruget. Den danske natur har det skidt, og det skyldes blandt andet brugen af sprøjtemidler, påpeger de to organisationer. Ukrudtsmidlerne skelner ikke mellem ukrudt og andre vilde planter, og så forsvinder livsgrundlaget for en mængde harmløse insekter, som de vilde fugle skulle leve af. Især de ynglende fugle mangler det vigtigste fødegrundlag, og så mister vi endnu mere biodiversitet.

Drikkevandet bliver også i høj grad belastet af sprøjtemidlerne. I perioden fra 1999 til 2009 lukkede vandværkerne således næsten 1300 drikkevandsboringer, hvor der blev fundet rester af sprøjtemidler.

- Der er mange positive elementer i strategien, men som den er nu, løser den ikke problemet med forurening af grundvandet.  Det vi mangler for effektivt at beskytte drikkevandet, er obligatoriske sprøjtefrie zoner omkring alle drikkevandsboringer, siger Claus Vanggaard, konsulent i DANVA.

De to grønne organisationer er derfor klar med et idékatalog, der kan reducere forbruget af sprøjtemidler. De foreslår bl.a., at der skal være større sprøjtefri beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringer og langs læhegn og skove, og at sprøjtemidler kan forbydes på særligt udpegede arealer og på bestemte tidspunkter af året.

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd ønsker også et forbud mod at sprøjte med Roundup lige før høst – hvilket man allerede har i Sverige - og et skift til ny teknologi med fx GPS-baseret sprøjtning, ligesom de slår til lyd for en stærkere udbygning af det økologiske landbrug.

Regeringens sprøjtemiddelstrategi er i høring frem til 18. januar.

► Læs mere om drikkevand 


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 


Drikkevand. - Der er mange positive elementer i strategien, men som den er nu, løser den ikke problemet med forurening af grundvandet.  Det vi mangler for effektivt at beskytte drikkevandet, er obligatoriske sprøjtefrie zoner omkring alle drikkevandsboringer, siger Claus Vanggaard, konsulent i DANV

 

Talere ved seminar om sprøjtemidler

Lea Friman Hansen
kontorchef, Miljøstyrelsen

Peter Esbjerg
professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Poul Henning Pedersen
landskonsulent, Videncenter for Landbrug

Claus Vangsgaard
konsulent, DANVA

Jens Erik Ørum
seniorrådgiver, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Christian Ege
sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Rikke Lundsgaard
landbrugspolitisk medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening
 

Tre årsager til forurening af grundvandet:

  • Sprøjtegifte fra gartnerier, landbrug og private.
  • Nitrat fra landbrugets gødning.
  • ”Fortidens synder” som benzintanke, renserier og gamle lossepladser.