Gratis omlægningstjek til Lejres landmænd

17. januar 2013
I disse dage modtager alle Lejres landmand med posten et tilbud om et gratis omlægningstjek fra Økologisk Råd­givning i Gefion. Omlægningstjekket kan give landmanden et indblik i, hvordan bedriften kunne udvikle sig, hvis den var økologisk.

- Det er vigtigt at understrege, at tilbuddet om omlægningstjek er ganske gratis og uforpligtende. Det betyder, at landmanden helt omkostningsfrit kan sige ja tak til at få et omlægningstjek uden at forpligte sig til at lægge om til økologi. Vi håber selvfølgelig, at rigtigt mange af Lejres landmænd vil tage imod dette tilbud, fordi det kan være med til at afklare, om økologi er en mulighed for dem, siger Lisbeth Frank Hansen, chefkonsulent fra Økologisk Rådgivning i Gefion.

Et omlægningstjek giver god viden

En undersøgelse, som Videncenter for Landbrug har lavet om landmænds erfaringer med omlægningstjek viser, at 9 af 10 landmænd har haft stor glæde af et omlægningstjek. De har fået belyst de udfordringer og muligheder, der er ved omlægning af deres bedrift, de er blevet udfor­dret på deres holdninger, og de oplyser, at den faglige vejledning har gjort deres overvejelser mere konkrete.

Undersøgelsen viser endvidere, at hver fjerde landmand, der har fået foretaget et omlægningstjek, er ved at lægge om til økologi. Blandt de landmænd, der ikke har lagt om, udtrykker flere ønske om at lægge om. Efter omlægnings­tjekket er de nemlig blevet meget bevidste om de barrierer, der skal overkommes, før de kan lægge om.

- Selv om undersøgelsen kun omfatter 20 landmænd, er den ganske interessant, fordi den viser, at der er mange aspekter af økologisk landbrugsdrift, som landmændene ikke kender til, selv om de går i overvejelser om at blive økologer. Nogle landmænd siger direkte, at deres manglende viden er en barriere, mens andre udtaler, at det er et stort skridt, fordi de ikke ved, hvad de går ind til, Omlægningstjekkene har i den sammenhæng vist sig ganske nyttige, både for dem, som har valgt at blive økologer, og for dem, som afventer, siger økologichef i Landbrug & Fødevarer, Kirsten Lund Jensen.

 

Informationsmøder om økologisk produktion
Tilbuddet om omlægningstjek følger i kølvandet på en række af  informationsmøder om økologisk produktion i Lejre, hvor der til det første før jul var mødt 80 personer op. Næste møde holdes 26. februar og sætter fokus på driftsøkonomien i økologisk produktion, giver et overblik over tilskud og om­lægningsprocesser og går i dybden med de landbrugsfaglige perspektiver og udfordringer i plan­te­avlen og i husdyrpro­duk­tio­nen, samt  med hvordan man kommer i gang, hvis man vil omlægge til økologisk plante- eller kødpro­duk­tion.

FAKTA: Danmark har verdens mest veludviklede marked for økologiske fødevarer

·         Salget af økologiske varer er mere end fordoblet på fem år

·         I 2011 blev der solgt økologiske varer for 7,5 mia. kr. i Danmark

·         Hver anden dansker køber økologisk hver uge

·         90 pct. af det samlede økologiske salg sker gennem eksisterende kanaler og afsætningsled

·         Eksport af økologiske produkter rundede i 2011 for første gang i historien 1 mia. kr. (1.038.000 kr). og forventes at stige mindst 10 pct. i 2012

·         Økologer har ikke undgået krisen, men både de økologiske mælkeproducenter og de økologiske planteproducenter har de senere år haft bedre driftsresultater end deres konventionelle kolleger

·         På landsplan driver 2671 økologiske bedrifter ca.180.000 hektar landbrugsjord

Yderligere information
Lisbeth Frank Hansen, chefkonsulent, Gefion Økologisk Rådgivning, tlf.: 2142 2484, lfh@ecoadvice.dk 
Hanne Børsch, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, tlf.: 2734 5833, hab@lf.dk

www.lf.dk ,  www.gefion.dk,www.okologi.dkwww.lejre.dkwww.dn.dk/projektlejre


Læs mere om økologi
 


Økologi. Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et 100 procent økologisk landbrug senest i 2040.

Støt økologi

Du kan gøre en forskel for naturen og miljøet for under 1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for rent drikkevand, økologi og en rig natur.

Bliv medlem

Det økologiske danmarkskort
             Et samarbejde mellem 
       Økologisk Landsforening og DN.

           

Faktaboks

Her kan du skrive noget fakta om emnet.

DN's landbrugspolitik

DN's landbrugspolitikDN har en vision om et landbrug, der fungerer i balance med naturen og miljøet. Det handler om at lægge om til økologisk drift og om at få landbrugsjord ud af drift. Det kan du læse meget mere om i DN's landbrugspolitik:
DN's landbrugspolitik
Fremtidens landbrug