Stærkt udspil om EU's nye fiskeripolitik

EU parlamentets nye udspil til de næste års fiskeripolitik holder vand, mener Europas grønne organisationer. Parlamentet har blandt andet vedtaget, at fiskebestandene skal genopbygges senest 2015, at indføre et fuldt forbud imod udsmid af fisk og at fremme skånsomt og kystnært fiskeri.

Dermed lægger Parlamentet op til en langt strammere fiskeripolitik end de respektive landes fiskeriministre i Rådet.

For EU parlamentarikerne har sat overlæggeren højt. Blandt andet skal EU-støtten gøres afhængig af, at reglerne overholdes og miljømæssigt og socialt bæredygtigt fiskeri skal have første prioritet, når kvoter fordeles. Et overvældende flertal i Parlamentet stemte ligeledes for at den nødvendige reduktion af EUs fiskeriflåde får en central rolle i fiskeripolitikken og at EU’s fiskeri udenfor Europa ikke må bidrage til overfiskeri.

Dermed har Parlamentets rapportør på fiskeripolitikken, den tyske socialdemokrat Ulrike Rodust, nu fået alle tiders stærke mandat til de kommende - og uden tvivl hårde - forhandlinger med Rådet. Men ikke alene har hun et overvældende flertal bag sig i Parlamentet, hun har også massiv opbakning fra koalitionen af 178 grønne organisationer - herunder også DN - i Europa samlet i OCEAN2012 plus Greenpeace, WWF, Birdlife og Oceana med sig ind i forhandlingslokalet.

- Europa Parlamentet tager i den grad ansvar og parlamentarikerne lægger så stærke spor ud til det videre arbejde, at de næsten ikke er til at komme uden om. Det er også glædeligt, at ingen af de danske politikere stemte i mod forslaget om en historisk stærk reform af den fælles fiskeripolitik. På den vis har vi nok aldrig stået stærkere end nu, når det gælder om at nå et bæredygtigt fiskeri i EU-regi. Vi er stolte af, at Parlamentet har lyttet til de grønne overalt i Europa og tager situationen for de ekstremt pressede fiskebestande alvorligt. Nu gælder det om at fastholde presset på ministrene, så også Rådet tør tage de rigtige beslutninger, der gør, at vi også i de næste årtier og århundreder kan fiske i havene omkring os, siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Fiskeripolitikken skal vedtages i løbet af 2013. 

► Læs mere om havet


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 

DN mener

  • Fremtidens produktionsformer i landbruget, energiforsyningen og transportsektoren skal effektivt minimerer tab og udledning af næringsstoffer
  • Spildevandsrensningen skal udbredes til de spredte kilder og optimeres på de større anlæg
  • Fiskeproduktion skal placeres i anlæg, hvor spildevandet kan renses
  • Muslingeskrab skal stoppes, og opdræt af muslinger skal styrkes
  • Fiskeri skal foregå på naturlige, sunde og selvreproducerende bestande og holdes indenfor biologisk sikre grænser.
  • Alt fiskeri med tunge, slæbende og energislugende fiskeredskaber skal indstilles
  • For at minimere risikoen for olie- og kemikalieforureninger ved grundstødninger og kollisioner i danske farvande, skal de snævre tættrafikerede, danske farvande overvåges. Der skal være øget brug af lods og mere trafikseparering. Og der skal være bedre beredskab, når ulykken er sket


Havmiljø. Havet er truet af næringssalte fra landbruget, nedfald fra atmosfæren, miljøfremmede stoffer, forurening fra skibsfart, råstofindvinding, tekniske anlæg og overfiskeri.

Ta' naturens parti

Støt DN's arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.

Bliv medlem

Marine nationalparker

Danmarks Naturfredningsforening har udpeget otte områder i havet omkring Danmark, der bør beskyttes og udnævnes til marine nationalparker. Områderne indeholder havets forskellige naturtyper og er en del af Danmarks kulturarv.

Læs mere om marine nationalparker