Vildsvinet gør comeback i Danmark

Efter at have været udryddet i 200 år er vildsvinet nu tilbage i den danske natur. Det skriver Danmarks Naturfredningsforenings medlemsblad Natur & Miljø.

27. februar 2013

Det sidste danske vildsvin blev skudt i 1801 ved Silkeborg, men flere og flere vildsvin vandrer i dag fra Tyskland til Danmark. Så mange, at DCE, Det Nationale Center for Miljø og Energi, nu er begyndt at have vildsvinet med på deres vildtudbyttelister, som jægerne skal udfylde efter endt jagtsæson.

Det glæder biolog Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening, at vildsvinet er på vej tilbage i den danske natur.

- Vildsvin giver en meget varieret natur og er især gode for skovområder. De finder deres mad ved at endevende jorden med trynen, og det gør, at plantefrøene bliver rodet rundt i skovbunden. Svenske undersøgelser viser, at den botaniske rigdom i skovbunden er større, hvor der er vildsvin, end hvor der ikke er.

Frygt for svinepest

Der er i dag såkaldt bortskydningspligt for vildsvin. Det betyder, at alle vildsvin, der bevæger sig ind i Danmark, skal skydes. Det er Fødevareministeriet og Miljøministeriet, der kan ophæve bortskydningspligten. Den største modstander af det, er svineproducenterne, der frygter, at vildsvinene vil smitte deres grise med svinepest. En sygdom, der i givet fald vil koste en milliard-eksport.

Men ”WILDRISK”, en uafhængig rapport lavet i et samarbejde mellem Fødevareministeriet og en lang række interesseorganisationer fastslår, at risikoen for, at vildsvin smitter tamsvin med svinepest, er minimal, da svinepest næsten udelukkede smitter ved fysisk kontakt mellem et smittet og et raskt dyr, eller via inficeret madaffald.

Den mest oplagte måde, for vildsvin at blive smittet, vil ifølge rapporten være, at de spiser efterladt madaffald, der er lavet af inficerede dyr. Da svinepest ikke findes i Danmark, kunne det f.eks. ske, hvis f.eks. polske turister har taget inficeret kød med hjemmefra og efterladt det i naturen. Men det er ifølge WILDRISK-rapporten meget usandsynligt. Oven i købet er langt de fleste tilfælde af svinepest hos vildsvin i Europa startet med, at svin i svinebesætninger er blevet syge og har smittet vildsvinene.

Kompensationsordning til landbruget

Udover frygten for svinepesten har landbruget også en anden grund til, at de ikke kan vil have vildsvin i Danmark: Svinene kan nemlig lave store skader på visse afgrøder.

- Vildsvineskader vil kunne være et problem for landbruget, så der er man i Miljøministerens Vildtforvaltningsråd nødt til at finde en ordning, så det ikke er den enkelte landmand, der står alene med udgifterne, siger Bo Håkansson.

I Sverige har man regnet ud, at jagtlejeindtægten overgår udgiften til de skader, vildsvinene forårsager på markerne. 

Er vildsvin ikke farlige?

Vildsvin kan blive op til halvanden meter lange, veje op til 200 kg. og har nogle drabelige stødtænder, der bliver slebet, hver gang svinet tygger sammen. Vildsvin i almindelighed er dog ikke farlige for mennesker.:

- Man skal være meget uheldig for at blive angrebet af et vildsvin. Hvis man går i skoven om aftenen, går væk fra stien og tilfældigvis støder ind i et sted, hvor en vildsvineso står med sine grislinger, er det klart, at hun vil forsvare dem. Ellers sker de fleste konfrontationer mellem vildsvin og mennesker i jagtsituationer, hvor jægeren ikke får dræbt dyret med det samme, siger Bo Håkansson.


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 

 Comeback: Vildsvin er gode for den danske natur; når de roder i skovbunden efter mad, bliver jorden vendt, det giver en mere varieret skovbund.

Ta' naturens parti

Støt DN's arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.

Bliv medlem

Mere om vildsvinet

Vildsvinet kan veje helt op til 200 kg og blive 20 år gammelt!
Læs om vildsvinets levevis og yngleforhold her.

Fakta

  • 79 jægere har skudt omkring 200 vildsvin i jagtsæsonen 2011/12. DCE er nu i gang med at få oplysninger på hvert enkelt vildsvin for at finde ud af, om det rent faktisk var et vildsvin, hvor i landet de blev skudt, og om det var vilde vildsvin eller vildsvin fra en indhegning.
  • Vildsvinesøerne lever i flokke, mens ornerne går alene. Vildsvin får ca. 5-6 unger om året.
  • Vildsvinet er 110-155 cm langt og har en skulderhøjde på op til 1 m. Vildsvinet kan veje helt op til 200 kg og blive 20 år gammelt.
  • Vildsvin spiser både planter og animalsk føde, som regnorme, insekter, mus, snegle og ådsler.
  • Svinepest har ikke været konstateret i Danmark siden 1933.