Erstatning efter ulven har været på besøg

For at sikre, at ingen lider økonomisk tab efter besøget af en sulten ulv, foreslår Danmarks Naturfredningsforening nu at oprette en Vildtskadefond således, at det ikke er den enkelte ejer, der bærer byrden efter tab af husdyr. Fonden skal finansieres af staten.

- Vi skal sætte rammerne for ulven og sikre, at det flotte rovdyr bliver budt velkommen i Danmark frem for at være frygtet og uønsket. Derfor skal vi hurtigst muligt sætte en række initiativer i gang, der er med til at skabe plads til ulvene og være med til at mane frygten for, at ulven gør store indhug i husdyrbestandene til jorden, siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening. Han bakkes op af en tysk undersøgelse, der viser, at under 1 procent af ulvens fødegrundlag kommer fra husdyr, mens mere end 50 procent af føden er rådyr.

Foreningen vil nu presse på for hurtigt at få skabt klare retningslinjer for ulvene i Danmark. Overfor Vildtforvaltningsrådet vil Danmarks Naturfredningsforening foreslå en række initiativer:

- Blandt andet ønsker vi, at ejeren af tamdyrene skal være forpligtet til at sikre, at dyrene er i en indhegning med el-hegn, som opfylder en række specifikke krav. Omvendt får man så erstatning, hvis ulve alligevel tager dyr fra indhegningen. Den konstruktion medvirker til at skabe en accept hos landmændene OG mindske omfanget af angreb, viser erfaringer fra Tyskland, siger Bo Håkansson.

Da ulve tilbage i 2005 stod ved den dansk tyske grænse, kontaktede Danmarks Naturfredningsforening EU Kommissionen for at få en afklaring af beskyttelsesforpligtelserne for Danmark, når ulvene krydsede grænsen. Den forpligtelse har DN flere gange fremhævet overfor Naturstyrelsen gennem årene for at sikre, at der ikke blev truffet en hastig beslutning om nedskydning, når ulvene en dag krydsede grænsen.
Ingen taler i dag om at skyde ulvene, der da også er totalfredede.

FAKTA: Kan der leve ulve i Danmark?

Ja. Ulvene i Tyskland lever i høj grad også i et landbrugslandskab, som vores. Så længe der er føde, vil ulvene i princippet kunne leve her.

I Danmark vil de overvejende kunne leve af rådyr og krondyr og måske i nogen grad kunne tage får, i områder med fårehold.

Lær mere om ulven på www.dn.dk/ulv

Bo Håkansson

Bo HåkanssonBo Håkansson
Biolog

boh@dn.dk
22 27 51 57

 

Hjælp dyrene

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening er du med til at give de vilde dyr i Danmark et bedre liv.

Bliv medlem


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst