5000 protesterer mod skifergas

Med underskrifterne fra 5000 nordjyder forsøger borgergruppen Skifergas Nej Tak i dag at få borgmesteren og byrådet i Frederikshavn til at stoppe prøveboringerne efter skifergas. Danmarks Naturfredningsforening er blandt dem, som har samlet underskrifter ind og som håber, at protest-underskrifterne vil gøre indtryk på de lokale politikere.

27. februar 2013
Demonstranter vil samle sig foran rådhuset i Frederikshavn, når byrådet i eftermiddag skal behandle VVM-screeningen af energiselskabet Totals ansøgning om at gennemføre en række prøveboringer, der skal vise, hvor store naturgas-reserver, der ligger bundet i skifer-lagene i den nordjyske undergrund.

Selvom Total har indgået aftalen om prøveboringer med den danske stat, kan aftalen kun udnyttes, hvis energiselskabet får de nødvendige tilladelser af Frederikshavn Kommune - for eksempel en landzonetilladelse til selve boringen og tilladelser til at aflede vand og bortskaffe affald.

Total forventer, at byrådets behandling ender med en landzonetilladelse, som giver grønt lys for allerede i april at etablere den 20.000 kvadratmeter store boreplads ved Dybvad, ca. 10 kilometer sydøst for Sæby. Prøveboringerne kan starte i maj og er planlagt til at vare hele sommeren.

Demonstration i dag
Hvis prøveboringerne viser, at der er naturgas nok i skiferen – og hvis den kan udvindes på forsvarlig vis - vil Total og Nordsøfonden gennemføre en egentlig prøveproduktion af skifergas. Men både prøveboringer og prøveproduktion af skifergas er rigtig dårlig idé mener Danmarks Naturfredningsforening, der er med, når Skifergas Nej Tak i dag kl 17:30 demonstrerer foran Frederikshavn Rådhus.

- Selv den mest miljøbevidste klima-og energiminister vil få umådelig svært ved at sige nej til at udnytte den energiressource, så argumentet om, at vi altid skal sørge for at skaffe os så megen viden som muligt, er efter min bedste overbevisning noget vås i denne forbindelse, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Frederikshavn, Eigil Torp Olesen.

Tilladelsen til prøveboringer gælder i seks år og er underskrevet af den tidligere energiminister. Men den nuværende regering kalder det en bindende aftale, som den ikke kan komme ud af. Trods regeringens eget mål om, at Danmarks skal være helt fri af fossile brændstoffer allerede i 2050.

Men selvom prøveboringer lyder uskyldigt, så er det den helt forkerte vej at gå i den danske energiforsyning lige nu, forklarer naturfredningsforeningens klimapolitiske medarbejder Janne Wichard Henriksen.

- I Danmark er vi langt fremme med vedvarende energi, og vi er enige med regeringen i, at vores energiforsyning skal være fossilfri i 2050. Men nye fund af skifergas vil jo netop øge den globale beholdning af fossile brændsler, hvilket får prisen til at falde, og det kan rive tæppet væk under investeringer i vedvarende energi, som vi har behov for, for at få gang i den grønne omstilling af vores energiforsyning, siger hun.

Tvivlen skal komme grundvandet til gode
Skifergas udvindes ved den omdiskuterede metode frakturering , hvor man borer rør ned til skiferlagene tre-fire kilometer nede i undergrunden og pumper store mængder vand og salt tilsat kemikalier derned for at få skiferen til at sprække, så man kan få naturgassen ud. Det betyder i praksis, at man borer ned gennem eller forbi vores grundvandsmagasiner, og det er endnu en god grund til at undlade prøveboringer, mener Janne Wichard Henriksen.

- Det rene drikkevand er en af vores vigtigste ressourcer, og så længe vi ikke ved, hvilke kemikalier, de vil anvende til fraktureringen, og hvilken sikkerhed, der er for at det ikke vil forurene vores grundvand, synes vi, at udvinding af skifergas er en tvivlsom affære. Vi skal lade tvivlen komme grundvandet til gode, siger hun.

Læs mere om borgergruppen Skifergas Nej Tak


 

 

 

 

 

Demonstration 27.februar kl 17:30, Frederikshavn Rådhus

Demonstrationen er arrangeret af Skifergas Nej Tak, Vendsyssel Energi- og Miljøforening, Enhedslisten Frederikshavn og Danmarks Naturfredningsforening


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 

Støt DN’s arbejde

Default.aspx?ID=28541

Synes du også, at vi skal passe bedre på vores ressourcer og have et mere bæredygtigt samfund? 

Bliv medlem af DN