Byråd i Frederikshavn trækker bremsen for skifergas

Mellem 5- 6000 nordjyder protesterede mod boring efter skifergas, og protesterne gjorde indtryk på de lokale politikere. Frederikshavns Byråd vedtog nemlig onsdag aften, at der skal foretages en fuld VVM-undersøgelse, før det franske energiselskab Total kan få lov til at starte prøveboringerne efter skifergas  

28. februar 2013
21 ud af 31 byrådspolitikere stemte for VVM-undersøgelsen, kun Venstre og en løsgænger stemte i mod,. På grund af VVM-kravet bliver landzonetilladelsen nu også udskudt, og Totals planer om prøveboringer nær Dybvad ved Frederikshavn kan blive forsinket i op til et år.

De lokale politikeres mod til at kræve miljøkonsekvenserne af prøveboringerne klarlagt, inden Total kan gå i gang med prøveboringerne, glæder klimapolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, Janne Wichard Henriksen.

- Der har været mange protester i denne sag. Ikke mindst de mere end 5000 underskrifter, der blev afleveret i går. Og det har heldigvis vist sig, at byrådet hører, hvad deres bekymrede borgere siger, og  tager sit ansvar seriøst. Frederikshavns Kommune blevet pålagt et stor ansvar, i denne sag der, vedrører hele Danmarks fremtidige energiforsyning og den grønne omstilling.

Danmarks Naturfredningsforening vil nu følge udviklingen i Frederikshavn Kommune tæt og ser frem til at se resultatet i den endelige VVM-redegørelse, som vil klarlægge hvilke miljørisici, der kan være forbundet med at bore ned til skifergaslagene i undergrunden.

Borer ned gennem grundvandet

Skifergas udvindes ved den omdiskuterede metode frakturering , hvor man borer rør ned til skiferlagene tre-fire kilometer nede i undergrunden og pumper store mængder vand og salt tilsat kemikalier derned for at få skiferen til at sprække, så man kan få naturgassen ud. Det betyder i praksis, at man borer ned gennem eller forbi vores grundvandsmagasiner, og det er endnu en god grund til kræve en VVM-undersøgelse inden prøveboringer, mener Janne Wichard Henriksen.

-Det rene drikkevand er en af vores vigtigste ressourcer, og så længe vi ikke ved, hvilke kemikalier, de vil anvende til fraktureringen, og hvilken sikkerhed, der er for at det ikke vil forurene vores grundvand, synes vi, at udvinding af skifergas er en tvivlsom affære. Vi skal lade tvivlen komme grundvandet til gode, siger hun.

 

 

Støt DN’s arbejde

Default.aspx?ID=28541

Synes du også, at vi skal passe bedre på vores ressourcer og have et mere bæredygtigt samfund? 

Bliv medlem af DN