DN tilbyder at trække klage over Amager Bakke

Danmarks Naturfredningsforening tilbyder nu at trække sin klage over VVM-redegørelse og miljøgodkendelse af det nye forbrændingsanlæg tilbage, hvis Amager Ressource Center siger ja et par mindre ændringer af det planlagte projekt.

5. marts 2013
Amagerforbrændingen fejrede mandag det første spadestik til byggeriet af et nye og større forbrændingsanlæg, som skal hedde Amager Bakke, og skiftede samtidigt navn til Amager Ressource Center.

DN protesterede med bål og banner udenfor forbrændingsanlægget, for et nyt stort forbrændingsanlæg til fire milliarder kroner vil betyde, at vi også de næste mange årtier skal brænde store mængder affald af, og det er spild af værdifulde ressourcer, mener DN.

-Vi skal tværtimod genanvende og genbruge mere af det affald, som vi i dag brænder af, for i fremtiden bliver det sværere og sværere at udvinde materialer som f.eks. olie og metaller, så vi skal tænke i nye baner i forhold til affald, siger Sine Beuse Fauerby, energi – og miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Vil trække klage
Danmarks Naturfredningsforening har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen om VVM-redegørelse og miljøgodkendelse af det nye forbrændingsanlæg, og hvis DN får medhold, så skal Amager Bakke rives ned igen.

Men DN synes, det er synd for københavnerne, at de skal undvære en så genial idé som en skibakke midt i København og tilbyder nu at trække klagen tilbage, hvis Amager Ressource Center siger ja et par mindre ændringer af det planlagte projekt:

- At det nye forbrændingsanlæg bygges til en anvendelse af biogas som støttebrændsel i stedet for træflis for at begrænse luftforureningen og tilpasse energiproduktion til el og varmebehovet.

- At det nye forbrændingsanlæg suppleres med et anlæg til bioforgasning af grønt affald til erstatning af det planlagte sorteringsanlæg. Merprisen for et anlæg til bioforgasning vil kun være 2, 25 procent af det samlede anlægsbudget.

- At loftet i aftalen imellem kommunerne og Amagerforbrændingen om at det nye anlæg maksimalt må forbrænde 400.000 tons affald pr. år stadig gælder.
 

Fakta:

  • Amagerforbrændingen brænder i dag omkring 400.000 ton affald om året
  • Udvidelsen af Amagerforbrændingen vil betyde, at anlægget fremover vil kunne forbrænde 560.000 affald om året
  • Regeringen kommer i løbet af foråret med deres ressourcestrategi, der fortæller om de tiltag, de vil lave på affaldsområdet
  • Hvis alle mennesker skulle forbruge lige så meget som en dansker, skulle vi have 4,6 jordkloder for at have råvarer nok.

 

 

 


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 

Danmarks Naturfredningsforening brændte guld og penge af i protest, da Amagerforbrændingen tog første spadestik til deres nye ovn.Se filmen.

Kontakt medlemsservice

Har du spørgsmål om medlemskab, som du ikke finder svar på her, så kontakt medlemsservice på tlf. 39 17 40 40 (man-torsdag 10-15, fredag 10-14) eller på mail medlemsservice@dn.dk