Eventyrlige Svartingedal bevares for fremtidige generationer

Svartingedalen ved Hasle er et eventyrlandskab med stejle klippesider og mosbeklædte sten. Og nu er den fredet, så vores børn og børnebørn også kan opleve den helt unikke natur i dalen.

7. marts 2013

Dalen er da også et helt enestående eksempel på vild og uberørt natur. Den skærer sig gennem grundfjeldet med stejle klippesider og er fyldt med mosbeklædte sten og stammer, så den ligner et landskab fra en svunden tid. Før fredningen var det de færreste bornholmere, der kendte dalen,der ellers i starten af 1900-tallet var et meget besøgt udflugtsmål.  

- Formålet med fredningen er både været at sikre den urskovslignende skov og at forbedre folks adgang til området. Bornholms Regionskommune laver et stisystem gennem dalen, så det nu bliver muligt at vandre fra nord til syd, i stedet for kun i et lille område som tidligere, siger Jørgen Butzbach, formand for Danmarks Naturfredningsforening Bornholm.

I Svartingedalen ligger beskyttede eng- og mosearealer og et vandhul, der forhåbentlig vil udvikle sig som levested for blandt andet den sjældne løvfrø. Med fredningen af Svartingedalen skal de åbne engarealer plejes med græsning af dyr eller med le-slåning, så de ikke gror til med buskads og brændenælder.

Derudover bliver der også ryddet buskads rundt om Svartingedalens store seværdighed Jættens bold, en stor sten, der eftersigende er smidt af en trold, der var træt af larmen fra Klemens kirke. Der bliver med fredningen også sørget for, at de stejle klippesider og deres udsigtspunkter ikke gror til.

Det fredede område er på ca. en halv km2, befinder sig to kilometer fra Hasle og er primært ejet af private lodsejere.

Læs mere om fredninger

 

 

 

 

 

 

 

 


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 


Svartingedalen. Med overgroede sten og stammer ligner Svartingedalen et eventyrlandskab. Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur. 

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger