Nylars Plantage: Unikke spor fra oldtiden fredet

 

Oldtidssporene i Nylars Plantage er nu sikret for eftertiden. Plantagen nær Rønne er et 45 hektar skovklædt område, med bopladser, gravhøje, stenvolde, bautasten og andre tydelige spor af forfædre, som levede i tiden fra yngre bronzealder og frem til ældre jernalder. Uden en fredning ville den moderne skovdrift kunne udviske mange af sporene i løbet af en kort årrække.

12. marts 2012
Nylars Plantage ligger i Blemmelyng nogle km øst for Rønne. Hele Blemmelyng er et marginaljordsområde, hvor jorden er så mager, at det selv ikke under den store befolkningstilvækst i 1800-tallet har kunnet svare sig at opdyrke lyngen. Derfor er sporene efter oldtidsbonden bedre bevaret her end stort set noget andre steder i landet.

Den særlige undergrund af sandsten giver os lov til at studere sporene af oldtidens dyrkningsteknikker, som i de mere ”bløde” egne af Danmark kan være udviskede eller helt forsvundet. Oldtidsbondens udpining af jorden skabte et landskab, som sprang i hede og stort set kun egnede sig til lyngslet og græsning. Det er først inden for det sidste par hundrede år, at området er tilplantet og blevet til skov.

-Det helt specielle ved dette landskab er, at historien er ualmindelig godt bevaret, med bautasten, gravhøje, røser og stenkanter. Området er spækket med arkæologisk information, som vil gå tabt, hvis skoven dyrkes intensivt, fortæller fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Bang Ingrisch.

Skovgræsning
Det er to år siden, DN rejste fredningssagen i fredningsnævnet for at sikre områdets kulturhistoriske værdier og fortidsminder. På det tidspunkt havde Bornholms Regionskommune besluttet at sælge området til private. Nu har Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstet fredningsnævnets afgørelse, så området fremover vil være underlagt en restriktiv beskyttelse selv med private ejere: Skovdriften skal foregå meget ekstensivt, og nær fortidsminderne må der kun køres med maskiner, der er nødvendige til skovning, og kun når jorden er frossen eller i tørre perioder så skovarbejdet ikke skader fortidsminderne.

Fredningen af Nylars sikrer også at en del af området skal plejes med græssende dyr eller høslet, så man bevarer en åben skovbund, hvor kultursporene er tydelige. Og der skal anlægges en ny sti langs et meget smukt stendige, så det bliver lettere for besøgende at komme rundt i området og opleve kultursporene og de store naturværdier, som skoven også byder på.

 

Læs mere om fredninger


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 


Fredning. I Nylars Plantage kan man opleve bautastene og andre spor fra oldtiden.

Beskyt naturen

Du kan gøre en forskel for under
1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for en rig natur.

Bliv medlem

Kopi af Faktaboks

Her kan du skrive noget fakta om emnet.

Læs mere om fredninger

  • Se DN's fredningsstrategi
  • Hent fredningsforslag
  • Se fredningskendelser 
  • Se det aktuelle fredningsforslag

www.dn.dk/fredning

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger