DR2 begår fejl i program om sprøjtegifte

14. marts 2013

I et program fra DR2, "Frank ser rødt" hvor også Danmarks Naturfredningsforening deltager, hævdes det, at landbruget ikke bruger sprøjtegiften Roundup.

Det er forkert. Tværtimod står det danske landbrug for langt det meste af forbruget af glyphosat, der er aktiv stoffet i blandt andet sprøjtegiften Roundup. I 2011 blev der i alt solgt 1.941.310 kg glyphosat.

Heraf blev 1.842.482 kg brugt til landbrugsformål, svarende til 94,9 procent

- Problemet er, at store dele af landbruget jo ikke selv mener, at sprøjtegiftene udgør et problem og det ses tydeligst af, at den såkaldte behandlingshyppighed de seneste fem år er steget med 27 procent, mens sprøjtemidlernes samlede belastning på miljø, natur og sundhed er steget med hele 35 procent. Derfor skal der jo helt andre metoder i brug og det indebærer blandt andet, at der nu stilles krav til, hvad der sker på de enkelte arealer, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Roundup bruges blandt andet til at sprøjte marker umiddelbart før høst af for eksempel brødkorn, hvilket af indlysende årsager er forbudt i blandt andet Sverige. Desuden er glyphosat i søgelyset for at gå i grundvandet. Udover faren for drikkevandet, påpeger Danmarks Naturfredningsforening, at brugen af sprøjtegifte er en medvirkende årsag til, at naturen i landbrugslandet går tilbage. Således dør kyllinger fra bla agerhønen fordi, deres føde er sprøjtet bort.

Desuden er den såkaldte cocktaileffekt ikke klarlagt. Det vil sige, at selv sprøjtegifte, der betragtes som harmløse, potentielt kan blive yderst farlige for både mennesker og dyr, når de blandes med andre sprøjtegifte i eksemplevis vandmiljøet. I dag testes der ikke for cocktaileffekter i grundvandsovervågningen.

DRs program angriber udfordringen omkring sprøjtegifte uden reelt at sætte sig ind i problemstillingen. Således glemmer journalisten at spørge økologiske landmænd om, hvordan de formår at få overskud på regnskaberne, mens de konventionelle landmænd - altså dem der ikke kan dyrke jorden uden kemi - de senere år ofte har haft underskud.

Også haveejere og kommuner er rundhåndede i brugen af bla Roundup. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til, at forbyde brugen af sprøjtegifte - herunder glyphosat, i private haver og som minimum stoppe brugen af samme på landbrugsarealerne før høst.


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 

Ta' naturens parti

Støt DN's arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.

Bliv medlem

Landbruget i tal

Fakta

  • Landmanden sprøjter nu i gennemsnit 3,18 gange årligt mod de 1,7, som er sat som miljøets tålegrænse. De midler, de bruger, er de seneste år også blevet markant farligere for miljøet og menneskers helbred, viser en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen (8/11-12). Stoffernes miljøbelastning fra 2007 til 2011 er steget med 35 procent. Fra 1999 til 2009 blev der lukket 1273 drikkevandsboringer pga rester af sprøjtegift. (kilde: Miljøministeriet et al)
  • Intet andet land i verden er så hårdt dyrket som Danmark. Her pløjes det meste (58 procent) af det dyrkede land (62 procent) hvert år – ligesom der på det dyrkede areal bruges mængder af sprøjtegifte, der langt overstiger miljøets tålegrænse. Det presser dyr, fugle og vilde planter voldsomt. Således er hver tredje art, der er undersøgt, nu på listen over truede, sårbare eller udryddede arter. (kilde: Sådan ligger landet)
  • I 2010 blev der fundet sprøjtegift i 44 procent af de undersøgte boringer i grundvandsovervågningen og i 25 procent af de undersøgte aktive drikkevandsboringer. Mange af boringerne indeholder sprøjtegifte, som er forbudt i dag, men et stigende antal vandboringer indeholder glyphosat (Round-Up) som er Danmarks mest anvendte sprøjtegift. (kilder: Thorling et al 2011, GEUS)
  • Budgettet til overvågningen af grundvand er næsten halveret i løbet af ti år. I 2001 var der afsat 42 mio.kr. til grundvandsovervågning. I 2011 er beløbet kun 21,8 mio.kr. (kilder: Folketinget 2011)

  Find flere fakta om landbrugets miljøpåvirkning i vores udgivelse Sådan ligger landet (pdf).

 

DN's landbrugspolitik

DN's landbrugspolitikDN har en vision om et landbrug, der fungerer i balance med naturen og miljøet. Det handler om at lægge om til økologisk drift og om at få landbrugsjord ud af drift. Det kan du læse meget mere om i DN's landbrugspolitik:
DN's landbrugspolitik
Fremtidens landbrug

Det økologiske danmarkskort      

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Rikke LundsgaardRikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk medarbejder i DN

23 20 30 07
rl@dn.dk