Prøveboringer efter skifergas er risikable

Den første prøveboringer efter skifergas er i gang. Vi arbejder for, at Danmark tager afstand fra skifergas, som er endnu en fossil energikilde, der vil bidrage til den globale opvarmning. I og med prøveboringer er en realitet, arbejder vi for, at det ikke går ud over vores grundvand, natur og miljø.

I 2010 gav den daværende regering det franske energiselskab Total og statens olie og gasselskab, Nordsøfonden, tilladelse til at efterforske skifergas i to områder i Danmark, nemlig Nordjylland og Nordsjælland. Total udvalgte et område i Frederikshavn Kommune, hvor de ville lave den første prøveboring.

Efterforskningen skal belyse, om der er forekomster af skifergas i den danske undergrund, som det kan betale sig at hente op.

Miljøvurdering er utilstrækkelig

Tilladelsen til prøveboringer bekymrede os og andre, da der ikke var lavet en vurdering af konsekvenserne for miljøet. Det lykkedes i februar 2013 at få Frederikshavn Kommune til at kræve en miljøvurdering (VVM) af den første prøveboring.

Da miljøvurderingen var udarbejdet konkluderede vi i vores høringssvar, at den ikke var tilfredsstillende:

  • Miljøvurderingen forsømmer at belyse, hvilke overordnede konsekvenser skifergas vil have for miljø og klima i Danmark. Skifergas er nemlig et fossilt brændstof, der vil bidrage til den globale opvarmning ligesom olie og kul, når den bliver brændt af.
  • De konkrete boringer lever ikke op til danske og europæiske standarder i forhold til beskyttelse af grundvand og drikkevand.

Vi opfordrede Frederikshavn Kommune til at tage klar afstand til projektet, men kommunen besluttede alligevel den 25. juni 2014 at give grønt lys til miljøvurderingen og dermed prøveboringerne.

Læs også: DN kæmper videre mod skifergas

Vi klagede over miljøvurderingen men fik ikke medhold.

Prøveboringer i Frederikshavn går i gang

Totals prøveboringer gik i gang i maj 2015. Der er i første omgang ikke tale om den omdiskuterede fracking metode.

Boringerne vil vise om der er skifergas i undergrunden på stedet. Hvis det er tilfældet, vil processen forsætte, og Total skal lave en vurdering af virkningen for miljøet (VVM) af en prøveboring med metoden fracking.

Total ansøger om at bruge 9 kemiske stoffer, som ikke er en del af miljøvurderingen

Kort tid efter igangsættelse af prøveboringerne ansøgte Total om at bruge yderligere 9 kemiske stoffer, der ikke er en del af miljøvurderingen. Naturstyrelsen gav tilladelsen.

Men allerede inden Total fik tilladelse til at bruge de 9 kemiske stoffer, tog Total et at stofferne i brug. I vores øjne svækker det tilliden til Totals troværdighed og til at prøveboringen kommer til at forgå efter bogen.

Ny miljøvurdering er nødvendig

Med tilladelsen til at bruge 9 kemiske stoffer mener vi, at det er nødvendigt, at der bliver lavet en ny, supplerende miljøvurdering. Men Naturstyrelsen beslutter at de 9 nye kemiske stoffer ikke betyder at der skal laves en ny miljøvurdering.

Vi har lavet et høringssvar til denne beslutning - hvor vi især problematiserer 3 af de 9 kemiske stoffer, som Total har fået tilladelse til at bruge.

Læs også: VVM for skifergas i Nordjylland er forældet

Læs også: DN's høringssvar til ekstra kemikalier (pdf)

Total afleverer licens til Nordsjælland tilbage til staten

På trods af at Total ikke har lavet de nødvendig undersøgelser af undergrunden i Nordsjælland skriver Total, at de ikke tror, at de kan finde skifergas i Nordsjælland.

De har derfor droppet planerne om at efterforske skifergas i Nordsjælland. Total er dog stadig forpligtet til at laver seismiske analyser i Nordsjælland.

Vi skaber opmærksomhed om problemerne med skifergas

Vi mener, at Danmark bør tage klar afstand til skifergas. Danmark bør i stedet fokusere på at fremme overgangen til vedvarende energi ved, som minimum, at efterkomme erklærede energimål.

Vi har konstant fokus på at oplyse politikere og borgere omkring problemstillingerne ved skifergas. Og vi mener, at dette i høj grad er et område, hvor der skal lægges et politisk pres.

Med stor hjælp fra aktive borgergrupper, og Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdelinger, arbejder vi for, at der lokalt er bevågenhed på skifergas – og at der er stor opbakning i befolkningen til modstanden mod skifergas.

Hvis du vil vide mere

Læs hvorfor skifergas ikke skal være en del af fremtidens energiforsyning

Undersøgelse er mangelfuld

Det er meget bekymrende for fremtiden, at en så mangelfuld undersøgelse af konsekvenserne af skifergas for natur og miljø skal danne grundlag for den første prøveboring.
- Sine Beuse Fauerby, energi og miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening

Kontakt

Sine Beuse Fauerby
Energi- og miljøpolitisk medarbejder

31 19 32 51
sbf@dn.dk

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem