Landbrugsstøtte: Regeringen skal fastholde grøn omstilling

EU tøver med grøn omstilling af landbruget. I Danmark er der dog stadig mulighed for at tilgodese naturen, hvis den politiske vilje er tilstede, mener Danmarks Naturfredningsforening.

21. marts 2013
EU’s 400 milliarder store landbrugsstøtte for de næste syv år er langt fra så grøn, som forventet. Alligevel ser Danmarks Naturfredningsforening nye muligheder for at yde støtte til investeringer med gavnlige effekter på miljø og klima. Støtten til sådanne projekter øges betydeligt, da der fremover kan opnås et EU tilskud på 75 pct.

- Det er det nu helt afgørende, at den danske regering fastholder og underbygger visionen om mere og bedre natur i Danmark. Det indebærer, at regeringen selv er parat til at skyde penge ind i en grønnere udvikling for landbruget, men den investering vil med den nye aftale til gengæld kunne udløse flere EU midler til netop det grønne område, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Et led i reformen er også, at 30 pct. af den direkte landbrugsstøtte vil blive betinget af, at landmanden overholder nogle grønne krav. Blandt andet skal i første omgang fem pct. – med mulighed for en stigning til syv pct. – af landbrugsjorden udlægges til miljøfokusområder, dvs. natur- brak eller randzoner. Det vil dog næppe få stor betydning i Danmark, vurderer Danmarks Naturfredningsforening i det, at der på de fleste bedrifter i dag allerede er mindst fem procent natur.

En anden af reformens nyskabelser er indførelsen af engangsbetaling for frivillige miljøvenlige tiltag.

- Det andet gode er, at medlemslandene kan flytte penge fra den direkte støtte til miljø, natur og for eksempel økologi. Vi vil holde den danske regering fast på at bruge de muligheder, der ligger i at styrke de grønne tiltag ved at flytte penge fra den direkte støtte til mere miljøvenlige initiativer, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Vælger regeringen at medfinansiere et grønnere landbrug åbnes der mulighed for at få sat skub i langt mere naturgenopretning og naturpleje. Blandt andet giver det mulighed for at købe landbrugsjord ud af den intensive drift og drive arealerne langt mere naturnært end i dag. Derved får de ventede anbefalinger fra Natur og Landbrugskommissionen en stærkere mulighed for at blive gennemført, da staten hidtil har afvist at finansiere eventuelle nye tiltag.

Læs mere om DN's visioner for landbruget