Det danske atomaffald skal håndteres forsvarligt – i Danmark

Danmark har atomaffald, og der skal findes en løsning på hvor og hvordan, det skal deponeres. Vi mener, at det skal deponeres i Danmark, og at et kommende depot skal sikre, at affaldet ikke bliver en fare for sundhed, natur og miljø.

Atomaffald
ATOMAFFALD. Det danske atomaffald er midlertidigt opbevaret i 200-liters tromler. Der skal senest i 2018 være fundet en løsning til affaldet.

Det atomaffald vi har i Danmark bliver i dag opbevaret på Risø forsøgscenter i lagerhaller. Affaldet stammer dels fra sundhedssektoren og industrien og dels fra forskning på Risø.

Den største del af affaldet er ting, der på en eller anden måde været i kontakt med højradioaktivt materiale fra 50 års forskning på Risø forsøgscenter. For eksempel kitler og arbejdshandsker, metalskrot og beton samt røgalarmer, som man kender fra almindelige hjem.

Lige nu er atomaffaldet midlertidigt opbevaret og emballeret i containere og 200-liters tromler. Politikerne har besluttet, at der senest i år 2018 skal være lavet et depot til affaldet.

Hvor og hvordan skal det lav- og mellemradioaktive affald opbevares?

Atomaffaldet har forskellig farlighed. En stor del af det er lav- og mellemradioaktivt (ifølge Dansk Dekommissionering, der står for at håndtere affaldet).

Der skal findes et depot til det lav- og mellemradioaktive affald, og den nuværende diskussion går på, om det skal opbevares i Danmark eller i udlandet. Og hvilken type depot der er det mest sikre og forsvarlige.

Hvad angår opbevaring i Danmark eller i udlandet mener vi, at Danmark er forpligtet til at tage hånd om det atomaffald, landet selv har produceret. Vi mener derfor, at Danmark som udgangspunkt skal håndtere det danske atomaffald selv - såfremt vi kan gøre det forsvarligt - og ikke sende problemet til andre lande.

Hvad angår hvilket type depot, der skal vælges, har Folketinget oprindeligt besluttet, at man skal finde et slutdepot for mindst 300 år, men borgergrupper og udenlandske eksperter peger på, at et mellemlager er det mest forsvarlige.

Vi ønsker ikke at pege på en bestemt type depot, men mener, at depotet skal sikre, at atomaffaldet bliver opbevaret uden risiko for sundhed, natur og miljø, herunder uden risiko for grundvand og drikkevand.

Eksperter skal blive enige om valg af depottype

Der er behov for en klar udtalelse fra eksperter om, hvilken type depot der vil være det bedste for miljøet og sundheden. Er det et lukket slutdepot, et åbent slutdepot, et slutdepot ved overfladen eller et mellemdepot?

I et lukket slutdepot er affaldet gravet ned i undergrunden, og det er ikke muligt at putte nyt affald ned i det, som der er i et åbnet slutdepot i undergrunden. Et slutdepot nær overfladen er et depot, der vil komme til at ligne en gravhøj, men være helt lukket af.

Slutdepotet gør det meget svært at opdage, hvis det siver fra affaldet – og løsningen er under skarp international kritik.

Endelig er der mellemdepotet, hvor affaldet opbevares i store lagerhaller. Her er det er muligt at holde øje med affaldet, herunder om der er behov for at give det nyt emballage. Når affaldet får ny emballage vil mængden af affald stige, for så er den gamle emballage en del af affaldet.

Med et mellemdepot vil der være en konstant opgave i at holde øje med affaldet.

Lille mængde særlig farligt affald kræver speciel løsning.

Blandt atomaffaldet er der også 233 kilo atomaffald, som er særlig farligt, og det kræver en særlig løsning.

Vi mener, at Danmark godt selv kan opbevare det farlige affald på en forsvarlig måde, da der findes sikre placeringer i Danmark.

Vi vil dog ikke udelukke at støtte, at de 223 kilo farlige affald bliver sendt til udlandet, da det vil være forholdsvist dyrt at lave et depot, der også kan opbevare den meget lille mængde særligt farligt atomaffald. 

Hvis du vil vide mere

DN's høringssvar til miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald (pdf) 

DN's henvendelse til sundhedsministeren om placering af atomaffald i Danmark

DN's notat om deponering af atomaffald fra Risø (pdf)

Natur, miljø og sundhed må ikke lide skade

Danmark skal så vidt muligt selv behandle eller opbevare sit eget atomaffald, men det gælder om at finde den rette depottype og placering, så folkesundhed, vandressourcer, natur og miljø i øvrigt ikke lider skade.
- Sine Beuse Fauerby, energi- og miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Kontakt

Sine Beuse Fauerby
Energi- og miljøpolitisk medarbejder

31 19 32 51
sbf@dn.dk

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem