Skifergas-debatten breder sig til Sjælland

Mens debatten om skifergas er stilnet af i Nordjylland, breder den sig nu til Nordsjælland. Frederikssund Klimaforening arrangerer til debatmøde om skifergas.  

8. maj 2013

Den tidligere regering har givet det franske energiselskab TOTAL tilladelse til prøveboringer efter skifergas i Vendsyssel og i Nordsjælland. Frederikshavn byråd har imidlertid netop udsat den videre efterforskning og anmodet om en mere tilbundsgående undersøgelse af, hvad konsekvenserne vil være for miljøet.

Prøveboringer i Nordsjælland kommer først på tale, når der foreligger resultater fra Nordjylland, men allerede nu er borgere fra seks nordsjællandske kommuner og Frederikssund Klimaforening gået sammen om et større tvær-kommunalt informationsmøde i Hillerød d. 11. maj. På mødet deltager oplægsholdere fra begge parter. Se programmet her 

Debatten er vigtig at tage: Skal vi tillade, at denne generation - med de sidste krampetrækninger - risikerer uoverskuelige miljøkatastrofer, fordi vores samfund ikke kan fungere uden det kolossale energiforbrug?

Mødet finder sted lørdag d. 11. maj, kl. 14-17 på "Klaverfabrikken", Fredensvej 12 A, Hillerød.

Fakta om skifergas:

  • Skifergas udvindes fra alunskifer og findes flere steder i den danske undergrund
  • Det er et fossilt brændstof, ligesom olie og kul og udleder CO2, når det forbrændes
  • Udvindingen af skifergas øger risikoen for forurening af vores grundvand, fordi man for at nå skiferen skal bore gennem eller tæt forbi grundvandsmagasinerne

Læs mere om skifergas

Læs mere om Frederikssund Klimaforening