Fladstensdalen i Aabenraa skal bevares som rekreativt område

246 hektar af det stærkt kuperede tunneldalslandskab i Fladstensdalen i Aabenraa skal fredes, foreslår Danmarks Naturfredningsforening. Det vil beskytte området mod spredte byggerier og tekniske anlæg og sikre, at dalen kan forblive et rekreativt naturområde til glæde for Aabenraas borgere og områdets besøgende.

30. april 2013
Fladstensdalen er en af de tunneldale, der breder sig som en vifte ud fra Aabenraa Fjord og omkranser byen. Dalen består af fugtige enge, dyrkede marker, og skrænter med skov og i dalens sydligste del ligger Dambjerg, som er et gammelt græsningsoverdrev. Herfra strækker tunneldalen sig øst og nord om byen og Skadeholt Bæk og Bøgelunds Bæk snor sig gennem ådalen.

- Fladstensdalen er en imponerende tunneldal med dramatiske skrænter, som giver en helt unik naturoplevelse. Og så er det tæt på byen, så det er nemt at komme ud og nyde naturen i området, som rigtig mange mennesker kan få glæde af, siger Birgitte Bang Ingrisch, som er fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.

Sidste dal uden byggeri
Fladstensdalen er i dag den eneste af tunneldalene ved Aabenraa, der ikke i væsentlig grad er blevet bebygget, men området vil være under et fortsat pres både fra den almindelige byudvikling, men også fra den mere diffuse byspredning, ligesom man ser mange andre steder i landet, hvor der bliver bygget huse og tekniske anlæg i de bynære og naturskønne landskaber.

Flere af Fladstensdalens sider blevet plantet til med juletræer, hvilket ødelægger oplevelsen af det åbne landskab. Med fredningsforslaget lægges der op til, at dalen med tiden holdes fri for juletræer.

-Vi vil gerne frede tunneldalen, så man fortsat kan opleve den, som det karakteristiske og stærkt kuperede istidslandsskab, den er. Fredningen vil sikre at området kan forblive et stort stykke sammenhængende natur, og at stierne i området bliver bedre, så endnu flere kan få glæde af området, siger Birgitte Bang Ingrisch.

Læs mere om fredninger

 


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 

Fredning.  Det karakteristiske istidslandskab i Fladstensdalen ved Aabenraa skal forblive et grønt, rekreativt område nær byen, mener Danmarks Naturfredningsforening

Beskyt naturen

Du kan gøre en forskel for under
1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for en rig natur.

Bliv medlem

Læs mere om fredninger

  • Se DN's fredningsstrategi
  • Hent fredningsforslag
  • Se fredningskendelser 
  • Se det aktuelle fredningsforslag

www.dn.dk/fredning

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger