Drop utroværdig miljømærkning af fiskeri

Det skulle være så godt, men faktisk er det skidt. Det private miljømærke, MSC, der skulle angive at fisk og skaldyr fiskes bæredygtigt, bøjes så langt væk fra reel bæredygtighed, at troværdigheden knækker. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til, at der indføres en egentlig EU-mærkning, der vil have samme troværdighed som eksempelvis Ø-mærket eller Svanemærket.

7. maj 2013

Når forbrugeren står i supermarkedet og køber danske torsk, rødspætter og mørksej går mange af dem hjem med fangsten i tryg forvisning om, at aftensmaden ikke er med til at tømme verdenshavene for liv. Det kan de nemlig se af miljømærket MSC. Desværre er miljømærket langt fra en garanti for bæredygtighed, mener en række grønne organisationer – herunder Danmarks Naturfredningsforening.

De bakkes op af en række forskere, der i en ny artikel i det videnskabelige tidsskrift Biological Conservation, konkluderer, at »eksempler som disse underminerer troværdigheden af MSC-mærket«, og at mærket i nogle tilfælde er »vildledende«. »MSC's kriterier for bæredygtigt fiskeri er for milde og for skønsbaserede og tillader alt for generøs fortolkning hos dem, der certificerer.«

- Det, at certificeringskriterierne kan gradbøjes, betyder ikke, at alle fiskerier er uretmæssigt certificeret af MSC. Problemet er, at reelt bæredygtige fiskerier - f.eks. linemuslinger - kan have samme mærke som ikke-bæredygtige - f.eks. bundskrabede muslinger - og så ryger troværdigheden. Og det samme gør valgfriheden for den miljøbevidste forbruger, der vælger at handle MSC-fisk for at skåne fiskebestandene, siger marinbiolog Henning Mørk Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har klaget over, at de ødelæggende muslingeskrab i Natura2000 områder i Limfjorden har opnået MSC certificering, men måtte opgive klagen, da det ikke lykkedes at finde de omkring 150.000 kroner, det ville koste at få behandlet en klage hos MSC.

Marine Stewardship Council, MSC, har en række certificeringsselskaber til at vurdere om et givent fiskeri kan opnå en miljøcertificering. Men DN mener, at principperne bøjes, så certificering bliver lettere, og at MSC i sidste ende ser ud til at give certificeringsselskaberne lov til det. Alene incitamenterne til en certificering peger på, at det handler mest om at certificere så meget som muligt. Og det er kritisabelt, at klageadgangen er voldsomt omkostningsfuld og unødvendigt meget op ad bakke.

Ngo'er og andre grupper har i 19 tilfælde gjort indsigelse mod MSC mærkning af fiskeri. Men kun en af disse indvendinger førte til, at certificeringen blev droppet. Udover fiskeriet af muslinger i beskyttede områder, har fiskeriet af kulmuler i Stillehavet miljømærket MSC, selv om bestanden er overfisket. Det MSC certificerede langlinefiskeriet i Canada har ved fangst af 20,000 sværdfisk per år bifangst af op til truede 100.000 hajer og over 1000 skildpadder.

- Det er desværre så utroværdigt, at det er uacceptabelt. Vi skal selvfølgelig vejlede og understøtte den miljøbevidste forbruger bedst muligt og der ser vi gerne, at EU går foran og indfører en certificering, der udmåles efter samme normer som Ø-mærket og Svanemærket, der har høj troværdighed hos forbrugerne. Det skal allerhelst være billigst at handle bæredygtigt, men som absolut minimum skal det være troværdigt, siger Henning Mørk Jørgensen. 

Læs mere om DN's holdning til bæredygtigt fiskeri

Fakta om sagen

MSC (Marine Stewardship Council) er et privat bæredygtighedsmærke for fiskeri.

Vilsund Muslingeindustri prøvede at få blåmuslingefiskeriet i Limfjorden MSC certificeret. Det klagede Danmarks Naturfredningsforening over i 2009 - støttet af Greenpeace.

DN har i forvejen en verserende sag i EU om netop det skadelige danske muslingefiskeri, der bruger bundskrabende redskaber for at høste muslingerne, men samtidig ødelægger andet liv på havbunden. Det foregår også i Natura2000 områder, der ellers skulle nyde beskyttelse. DN har dog droppet klagen på grund af det høje gebyr.

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk

Støt DN’s arbejde

Default.aspx?ID=28541

Synes du også, at vi skal passe bedre på vores ressourcer og have et mere bæredygtigt samfund? 

Bliv medlem af DN