Historiske Kær Vestermark skal fredes

Kær Vestermark ved Sønderborg er i dag hjemsted for den sjældne løvfrø og mange rovfugle. Når Forsvaret forlader området i 2014 ønsker, Sønderborg Kommune at overtage området og lave byudvikling i området. DN har derfor rejst en fredningssag. 

16. maj 2013
For snart 150 år siden var Kær Vestermark en blodig slagmark, da Slaget om Als fandt sted i 1864. I dag bliver området brugt til militære øvelser og er blandt andet hjem for den sjældne løvfrø. Kasernen lukker i 2014, og området, der ligger klods op af Sønderborg by, har derfor et stort potentiale som udflugtsmål for byboerne. Danmarks Naturfredningsforening har på den baggrund besluttet at rejse en fredningssag.

Kær Vestermark består af åbne græsmarker, der deles op af levende hegn. Hegnene er hjemsted for mange fugle, insekter og pattedyr og gør det nemt for dem at sprede sig i området. Kær Vestermark har ikke været dyrket som landbrug i over 50 år; det gør, at området er hjemsted for mange forskellige dyrearter, blandt andet løvfrøen, der som et af få steder i landet, trives i områdets vandhuller. Kær Vestermark er også hjemsted for mange fugle. Både musvåger, tårnfalke og spurvehøge holder til i området, og Kær Vig, som området grænser op til er en vigtig yngleplads for blandt andet ænder og fiskehejrer.

Området er i dag ejet af Forsvaret. Sønderborg Kommune er interesseret i at overtage området for at lave byudvikling derude. Formålet med fredningen er derfor at sikre, at området fremover bevares som et rekreativt og naturskønt offentligt område uden yderligere bebyggelse. Et andet af formålene med fredningen er at gøre området mere tilgængeligt for borgerne.

Foreningen forventer at rejse en fredningssag for Kær Vestermark i løbet af efteråret 2013.

Læs mere om fredninger


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger