DN skal råbe vagt i gevær, siger domstol

17. maj 2013
Heldigvis råber Danmarks Naturfredningsforenings (DN) mange lokale aktive vagt i gevær, når naturen lider skade og de tør også tage debatten, når de mener, at naturen lider skade. Og det kan naturens forkæmpere blive ved med, har retten i Hillerød netop afgjort. Her stod DNs formand i Allerød, Lars Juel Sørensen anklaget for injurier mod Farum Sten & Grus. Lars Juel Sørensen blev frikendt. Retten satte nemlig hensynet til miljødebatten og ytringsfriheden højest.

Farum Sten & Grus, FSG, stævnede i marts 2012 DN formanden, der også er nabo til FSG i Lynge, for udtalelser i den lokale avis. Her udtrykte Lars Juel Sørensen blandt andet forundring over Allerød Byråds fravær i debatten om Lynge Grusgrav, som få uger inden var blevet anklaget for at dumpe forurenet jord i grusgraven af TV2' s Operation X, »Jorden er giftig«.

I et brev til byrådet spurgte Lars Juel Sørensen, om ikke politiet skulle involveres i sagen om den påståede forurening, og han undrede sig over byrådets tavshed i den offentlige debat om grusgraven, som på det tidspunkt var yderst livlig i de lokale medier. Og det skal han have lov til, har Retten i Hillerød nu fastslået. Det er vicedirektør i Danmarks Naturfredningsforening, Michael Leth Jess, glad for. Han fremhæver det principielle aspekt i, at man som lokal aktiv i DN skal kunne udfordre det lokale erhvervsliv på miljøets vegne uden, at det skal ende i retssager.

Selv siger Lars Juel Sørensen om sagen:

- Det har været deres (Farum Sten & Grus) hensigt at få mig og andre til at stoppe med at skrive. Og der har også været helt stille. Man bliver grebet af en kolossal ulyst til at kaste sig ud i en debat, når man risikerer at blive tillagt helt andre motiver. Derfor er et også glædeligt, at dommen er faldet sådan ud. Ellers kan man jo overhovedet ikke tage ordet i en forsamling eller skrive et læserbrev, hvis dem, der lytter eller læser, frit kan tolke det, og trække dig i retten, siger han og tilføjer:

- Jeg vil selvfølgelig fortsætte kampen for natur og miljø, for det er der brug for!
 

Fakta

Danmarks Naturfredningsforening har en lokal afdeling i hver af landets kommuner. Her er knap 1500 frivillige aktive engageret i at beskytte naturen. DN's lokale afdelinger taler naturens sag, når det kommer til planer for nye byggerier og veje i naturen, forurenende landbrugsdrift, affaldssortering og affald i naturen, adgang til naturen, bæredygtig transport, energi og klima. Altså alt det, der i vores kommuner har betydning for natur og miljø.

Afdelingerne arbejder også med konkrete projekter som eksempelvis pleje af naturområder, genopretning af gamle stier i landskabet og opsætning af fuglekasser.

Sidst men ikke mindst arrangerer afdelingerne ture og andre aktiviteter, hvor du kan se resultaterne af foreningens arbejde og opleve naturen i uhøjtideligt samvær med andre.


Naturbeskyttelse. Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at Danmark gennem naturgenopretning og skovrejsning får en mere og mere sammenhængende natur i fremtiden.

Ta' naturens parti

Støt DN's arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.

Bliv medlem