Ny EU sag mod Danmark om luftforurening

En ny EU sag kan være på vej mod Danmark. Årsagen er, at luftforureningen i særligt København langt overskrider grænsen uden, at det dog har fået den danske regeringen til at handle. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening sammen med en række andre indgivet en formel klage til EU. 

31.maj 2013

- Danmark skulle opfyldt EUs luftkvalitetsdirektiv i 2010. Det er ikke sket, og indsatsen mod luftforureningen er så mangelfuld, at vi ikke ser andre muligheder end at gå til EU, så danskerne kan få renere luft, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. NO2 giver luftsygdomme som astma og nedsat lungekapacitet og grænseværdien er sat ud fra sundhedsmæssige vurderinger. Klagen er indgivet sammen med blandt andre Det Økologiske Råd og Astma- Allergi Danmark og Dansk Cyklistforbund.

Mere forurening - ikke mindre

Danmark skulle have reduceret forureningen med NO2 i 2010, men det skete ikke. Dermed har Danmark overtrådt  grænseværdien for NO2 i København. Det sker, selvom det allerede i 2005, ifølge Miljøstyrelsen, stod klart, at Danmark med den eksisterende indsats ikke kunne opfylde EUs Luftkvalitetsdirektiv.

Det fik dog ikke den danske stat til at iværksætte målrettede tiltag for at nedbringe forureningen med NO2. Tværtimod sikrede et folketingsflertal en afgiftsændring i 2007, der favoriserer dieselbiler, selvom det ville forøge forureningen. Dertil kom sideløbende en politisk afvisning af strammere miljøzoner og trafikbegrænsning, hvilket aktivt var med til at forhindre, at Danmark kunne nå grænseværdien i 2010.

- På trods af mangeårig viden om, at der skulle handles på problemet for at opfylde EUs krav om, at borgerne skal kunne indånde renere luft, så har den danske regering end ikke udarbejdet en luftkvalitetsplan for, hvordan Danmark skal opfylde NO2 grænseværdien, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks manglende indsats skal udover truslen mod folkesundheden også ses i lyset af, EU har givet afslag på at udsætte målopfyldelsen til 2015. Løsningen på problemet er, ifølge Miljøstyrelsens egne beregninger, at kombinere miljøzoner for person- og varebiler samt SCR på tunge køretøjer med nye busser på de mest forurenede gader eller mindre trafikbegrænsninger.

For yderligere oplysninger: Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, PhD, Det Økologiske Råd på (+45) 22 81 10 27 eller Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident, Danmarks Naturfredningsforening på 20402310

Fakta

Miljøstyrelsen vil nu kun opfylde NO2-grænseværdien på målestationerne - og først i 2015. Imidlertid viser styrelsens seneste modelberegninger for NO2, at en række veje og gadestrækninger er mere forurenede end Københavns mest forurenede målestation. Ifølge direktivet skal grænseværdierne opfyldes på alle gadestrækninger med offentlig adgang – og ikke kun på målestationer.

Miljøstyrelsens fremskrivning på grundlag af modelberegningerne viste samtidig, at Danmark allerede i 2013 (senest i 2014) kunne opfylde NO2 grænseværdien på alle veje og gadestrækninger ved at indføre en skærpet miljøzone i København med miljøkrav til person- og varebiler, SCR på tunge køretøjer og nye busser på de mest forurenede gader. Ligeledes viste fremskrivningerne, at grænseværdien end ikke i 2015 vil opfyldes på HCAB med mindre disse tiltag gennemføres. Alligevel er ingen skærpede miljøzonekrav i København til dato blevet vedtaget, endsige foreslået af skiftende regeringer. Overskridelsen af NO2 grænseværdien holdes derfor ikke kortest muligt, som den skal ifølge direktivet og Kommissionen har da også givet den danske stat afslag på, at måtte udsætte målopfyldelse.

Disse organisationer står bag klagen: Det Økologiske Råd, Dansk Cyklistforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Astma-Allergi Danmark, Miljøpunkt Amager og Miljøpunkt Indre by - Christianshavn.