Hvidovre renser vandet på 18. år

18 år efter en vandforurening med sprøjtegiften BAM  blev opdaget, skal vandet i Hvidovre stadig renses for at fjerne giften. Men i Danmark skal vi insistere på at vores drikkevand skal være rent vand - ikke renset, mener DN.

4. juni 2013

I 1995 opdagede de i Hvidovre, at deres grundvand er forurenet med sprøjtegiften BAM. I dag 18 år senere er de stadig nødt til at rense vandet, inden det kommer ud af vandhanen hos forbrugerne, det skriver Danmarks Naturfredningsforenings nye avis, Avisen Natur & Miljø.

Forureningen blev opdaget efter en meget omtalt vandforurening i den jyske by Ejstrupholm. I 1994 kom det frem, at grundvandet under byen var kraftigt forurenet med sprøjtemidlet atrazin, og at forureningen muligvis kunne kædes sammen med et usædvanligt højt antal spædbørn med rygmarvsbrok.

På den baggrund testede kommuner i hele landet deres drikkevand for sprøjtegifte. I Hvidovre fandt de høje koncentrationer af sprøjtegiften BAM i fem ud af seks drikkevandsboringer.

Gift i vandet i mange år

Når grundvandet bliver pumpet op i Hvidovre, løber det i dag igennem et kulfilter, hvor det bliver renset, inden det kan komme ud af vandhanerne. Kullet binder sprøjtemidlet til sig, og når vandet kommer ud til borgerne, er der derfor ikke mere sprøjtegift i, end der må være.

- Vi vil have spor af sprøjtemidlet i vandet mange, mange år endnu. Hvor mange er svært at spå om. Lige nu ligger målingerne lige omkring grænseværdien, siger Carsten Raad Petersen fra forsyningsselskabet HOFOR.

Afgørende at forebygge forurening

Tilfældet i Hvidovre viser, hvor vigtigt det er at være opmærksom på de sprøjtemidler, vi bruger i vores natur.

- Selvom de i Hvidovre kan rense vandet, så mængden af sprøjtegift ikke overstiger den fastsatte grænse, er det meget svært at sige noget om de langsigtede konsekvenser af forurening af grundvandet. Derfor er det vigtigt, at vi holder fast i princippet om, at dansk drikkevand skal være rent vand, og vi skal sætte kræfterne ind på at forebygge, at vandet bliver forurenet, i stedet for at ty til nødløsninger som at rense forurenet vand, siger Thyge Nygaard, landbrugspolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere om drikkevand


DRIKKEVAND. Rigelig nedbør og ideelle jordbundsforhold gør, at vi i Danmark har optimale muligheder for at være selvforsynende med rent drikkevand, derfor er det afgørende at forebygge forurening af drikkevandet, som det for eksempel er sket i Hvidovre.

Fakta om rensning af drikkevand

  • Der må højest være 0,1 mikrogram sprøjtegift pr. liter vand.
  • Det er kommunerne, der kan give tilladelse til at rense vandet
  • I perioden 2007-2012 har kommunerne givet ni tilladelser til videregående vandbehandling
  • En af dem er Hjørring, som nu har fået lov

Tre årsager til forurening af grundvandet

  • Sprøjtegifte fra gartnerier, landbrug og private.
  • Nitrat fra landbrugets gødning.
  • ”Fortidens synder” som benzintanke, renserier og gamle lossepladser.