Vær med til at gøre opmærksom på miljøproblemerne i Østersøen

Støt ‘Race for the Baltic’, som starter på lørdag i Malmø og kommer til Danmark 12. august.

6. juni 2013

På ’World Ocean Day’ på lørdag sætter fem cyklister sig i sadlen for at starte en tre måneder og 3.500 km lang cykeltur rundt om Østersøen, ’Race for the Baltic’. Cykelturen starter i Malmø 8. juni og slutter i København 17. august.

Turen går gennem alle ni østersølande med flere stop og arrangementer undervejs. Formålet med eventen er at samle underskrifter og gøre befolkning og politikere opmærksomme på miljøproblemerne i Østersøen. Eventen lægger dermed op til HELCOM ministermøde i København til oktober, hvor Østersølandenes miljøministre skal drøfte Østersøens miljøforhold.

Østersøen er et sårbart havmiljø

Østersøen er omkranset af mange lande med rigtigt mange mennesker. Den har et dårligt vandskifte og store dybe områder med stor risiko for iltsvind. Den er derfor sårbar over for store mængder kvælstof og fosfor. I dag er landbruget i langt det meste af det kæmpestore opland ¨som dansk landbrug i 50’erne, altså uden brug af store mængder gødning og sprøjtemidler.

Men sådan bliver det næppe ved at være, og derfor er risikoen overhængende for, at landene hele vejen rundt om Østersøen gentager de samme fejltagelser, som Danmark har gjort siden 50’erne, nemlig at øge landbrugsproduktionen uden blik for de enorme tab af kvælstof og fosfor, som sammen med trawlfiskeriet har ødelagt de indre danske farvande.

Brug skånsomme fiskeredskaber og få styr på tab af kvælstof og fosfor

- EU har netop vedtaget en fiskeripolitik, som de kommende år helt afgørende vil forbedre fiskebestandene i Østersøen. Nu skal vi så bare også have de ødelæggende bundtrawl ud. Vi ved fra Øresund med sikkerhed, hvor stor positiv betydning det kan få. Øresund har haft trawlforbud siden 30’erne, og fiskebestandene er langt mere mangfoldige og naturlige der end noget andet sted i de danske farvande. En rigtig god start vil være at lukke store, vigtige dele af Østersøen for fiskeri med andet end skånsomme fiskeredskaber. Og så altså sørge for at få styr på landbrugets tab af kvælstof- og fosfor. Det er de budskaber, befolkningerne rundt Østersøen med deres underskrift meget gerne må sende deres regeringer, inden de mødes til efteråret i København for at drøfte Østersøens fremtid, siger havbiolog Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening.

Ruten går gennem Danmark

Cykelholdet, som tilbagelægger hele den 3.500 km lange tur rundt om Østersøen, kommer til Danmark 12. august. På turen gennem Danmark er der pit-stop i Nykøbing Falster, Vordingborg, Køge og i København, hvor løbet slutter. På hele turen bliver cykelholdet fulgt af en kampagnebil med materialer, men alle interesserede har mulighed for at støtte sagen.

Hvis man bor i områder, hvor ruten går igennem, kan man f.eks. cykle med en del af ruten, man kan arrangere en event eller underskriftindsamling i de byer, hvor cykelholdet stopper op, eller invitere på vandretur langs østersøkysten. Bor man ikke i nærheden af ruten og alligevel vil vise sin støtte, kan man støtte med sin underskrift.

Kampagnematerialer kan bestilles

Hvis du vil arrangere en event eller andet på cykelruten kan du bestille t-shirts og flyers gennem Danmarks Naturfredningsforening.

Se rute, tilmeld et arrangement og find materialer på www.raceforthebaltic.com

Fakta om Race for the Baltic

Race for the Baltic er baseret på tre opfordringer

  • REVIVE – genopliv den biologiske mangfoldighed i Østersøen
  • RECOVER – gendan fiskebestandenes naturlige rigdom i Østersøen for at sikre bæredygtighed på langt sigt
  • RESTORE – genopret vandkvaliteten i Østersøen gennem en reduktion af næringsstoffer og forurenede stoffer som strømmer ud i Østersøen

’Race for the Baltic’ er en cykelevent arrangeret af OCEANA, Fiskesekretariatet i Sverige og Coalition Clean Baltic (CCB, som DN er medlem af) m.fl.

Kampagnen støttes finansielt og logistisk af Zennström Filantrophies m. fl.

Eventen starter i Malmø 8. juni, går Østersøen rundt og slutter i København 17. august.

Besøg hjemmeside

Følg på Facebook

 

 

 


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 


Havmiljø. Havet er truet af næringssalte fra landbruget, nedfald fra atmosfæren, miljøfremmede stoffer, forurening fra skibsfart, råstofindvinding, tekniske anlæg og overfiskeri.

DN mener

  • Fremtidens produktionsformer i landbruget, energiforsyningen og transportsektoren skal effektivt minimere tab og udledning af næringsstoffer
  • Spildevandsrensningen skal udbredes til de spredte kilder og optimeres på de større anlæg
  • Fiskeproduktion skal placeres i anlæg, hvor spildevandet kan renses
  • Muslingeskrab skal stoppes, og opdræt af muslinger skal styrkes
  • Fiskeri skal foregå på naturlige, sunde og selvreproducerende bestande og holdes inden for biologisk sikre grænser
  • Alt fiskeri med tunge, slæbende og energislugende fiskeredskaber skal indstilles
  • For at minimere risikoen for olie- og kemikalieforureninger ved grundstødninger og kollisioner i danske farvande, skal de snævre tættrafikerede, danske farvande overvåges. Der skal være øget brug af lods og mere trafikseparering. Og der skal være bedre beredskab, når ulykken er sket

Marine nationalparker

Danmarks Naturfredningsforening har udpeget otte områder i havet omkring Danmark, der bør beskyttes og udnævnes til marine nationalparker. Områderne indeholder havets forskellige naturtyper og er en del af Danmarks kulturarv.

Læs mere om marine nationalparker