Fødevareministeren kalder natur- og landbrugsorganisationer i samråd

Retten til at stille spørgsmål vendes om, når Fødevareminister Mette Gjerskov indkalder Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening i samråd på Folkemødet den 15.juni.

13. juni 2013
Normalt er det politikerne, der svarer på spørgsmålene. Men på årets Folkemøde på Bornholm har Fødevareministeriet i fællesskab med Miljøministeriet arrangeret et alternativt samråd, hvor det er natur- og landbrugsorganisationernes tur til at sidde i den varme stol og svare på, hvordan vi får bedre natur og et fremtidssikret landbrug. Og alle deltagere på Folkemødet er inviteret med til at udfordre organisationer såvel som politikere.

- Samrådet bliver forhåbentlig en underholdende og anderledes diskussion om et meget vigtigt emne, nemlig fremtiden for vores natur og landbrug. Jeg glæder mig til at lytte og for en gangs skyld at skulle forberede spørgsmål frem for svar, siger fødevareminister Mette Gjerskov

Spørgsmål til organisationerne

Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening og Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer vil blive udspurgt om deres visioner og tidsperspektiv for fremtidens løsninger, og vil hver især blive udfordret på hvordan de vil bidrage til fremtidens natur og landbrug.

Politikerne vil blandt andet spørge organisationerne om, hvordan de vil bidrage positivt til gennemførelsen af mere målrettet regulering, og hvordan de mener, at hensynet til naturen kan gå hånd i hånd med vækst, bedre økonomi og flere jobs.

- Vi vil presse på for at politikerne fastsætter nogle mål for at øge arealet med natur og skov i Danmark, og for at de sætter mål for at den natur, vi har, får en bedre kvalitet med flere forskellige planter og dyr, end vi har i dag. Faste mål gør arbejdet med målrettet miljøregulering af landbruget meget lettere, og kan være med til at fjerne eventuelle barrierer for vækst, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der også peger på økologisk landbrug som et muligt vækstområde.

Udover fødevareministeren deltager blandt andre Mette Bock,Liberal Alliance og René Christensen, Dansk Folkeparti.

Det alternative samråd arrangeres i fællesskab af både Fødevareministeriet og Miljøministeriet.

Tid og sted

Lørdag den 15. juni kl. 14.00 – 15.00
Mødelokalet ved Lindeplads, på Havnen

Læs mere om økologi


Økologi. Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at en større del af det danske landbrugsareal skal være økologisk. Det er både godt for naturen og drikkevandet, og økologisk fødevareproduktion kan også give flere jobs i Danmark.

Støt økologi

Du kan gøre en forskel for naturen og miljøet for under 1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for rent drikkevand, økologi og en rig natur.

Bliv medlem

Det økologiske danmarkskort
             Et samarbejde mellem 
       Økologisk Landsforening og DN.

           

DN's landbrugspolitik

DN's landbrugspolitikDN har en vision om et landbrug, der fungerer i balance med naturen og miljøet. Det handler om at lægge om til økologisk drift og om at få landbrugsjord ud af drift. Det kan du læse meget mere om i DN's landbrugspolitik:
DN's landbrugspolitik
Fremtidens landbrug