Stor stigning i salget af sprøjtegifte

13. juni 2013

Salget af sprøjtegifte er steget voldsomt i 2012. Det sker på trods af, at landbruget i stedet skal reducere deres forbrug af gifte. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer blandt andet til at friholde de områder, hvor der dannes og indvindes drikkevand, for sprøjtegifte.

Nye tal fra Dansk Planteværn, som tidligere hed Dansk Agrokemisk Forening, viser, at salget af sprøjtemidler i 2012 er steget med hele 19,3 procent i forhold til året før. Her forklarer man stigningen med hamstring fordi, landmændene kan se frem til højere afgifter fra 1. juli i år.

Stigningen kommer på trods af, at regeringen efter mange års voksende forbrug af sprøjtegift vil begrænse miljøbelastningen fra sprøjtemidler med 40 procent i 2015.

Frihold områder for sprøjtegift

- Tallene over, hvad der er købt, er jo ikke det samme, som hvad der er brugt. Men tendensen viser, at miljøministerens differentierede afgift på sprøjtegift ikke kommer til at virke i 2012 og heller ikke i 2013, hvor jeg formoder, man også har hamstret, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun tvivler stærkt på, at regeringens strategi om at sænke sprøjtemidlernes belastning med 40 procent i 2015 lykkes. Derfor bør ministeren allerede nu sætte andre initiativer i gang, mener hun.

- Vi har hele tiden advaret mod at tro, at afgifter alene kan løse dette. Vi har som det væsentligste peget på at friholde de områder, hvor der dannes og indvindes drikkevand, for sprøjtegifte. Og det helt simple er, at der heller ikke sprøjtes i skov eller på naturarealer og langs hegn, som lodsejerne mange steder må i dag, siger Bisschop-Larsen.

Forbruget stiger og stiger

Målet for, hvor meget landbruget skal nedbringe deres forbrug af sprøjtegifte er ikke en bunden aftale med landbruget, hvilket ses af at forbruget af sprøjtegifte er steget uafbrudt siden 2000. Desuden er graden af giftigheden i de midler, der sprøjtes med også steget og belastningen af vores sundhed og miljø steget med 35 procent over en femårig periode.

Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, afviser, at stigningen i salget af sprøjtegifte er et problem. Han siger til Ritzaus Bureau:

- Det er selskabsøkonomisk sund fornuft, hvad landmændene gør lige nu. De optimerer deres økonomi. Jeg vil ikke kalde det hamstring, men lageropbygning af fuldt lovlige og godkendte midler, som senere vil blive brugt regelret. Det er lidt ligesom, når afgiften på cigaretter eller biler stiger. 
 

Hvad skal vi gøre ved sprøjtegifte. Deltag i debatten. 
 

Hvad skal vi gøre ved sprøjtegifte? Deltag i debatten.  

comments powered by Disqus

Traktor sprøjter mark
SPRØJTEGIFTE: Vores grundvand og drikkevand bliver løbende overvåget. I 2011 blev der fundet sprøjtegift i 39 procent af undersøgelserne af grundvandet og i 23 procent af undersøgelserne af aktive drikkevandsboringer.

Støt økologi

Du kan gøre en forskel for naturen og miljøet for under 1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for rent drikkevand, økologi og en rig natur.

Bliv medlem

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Beskyt drikkevandet

DN opfordrer regering og folketing til skabe en lovgivning, der gør det muligt at forbyde, begrænse, og planlægge for beskyttelse af drikkevandet.

Konkret opfordrer DN regering og folketing til, at:

  • Forbyde de sprøjtemidler, der findes i grundvandet
  • Stille krav om, at landbrugets behandlingshyppighed kommer ned på 1,7
  • Forbyde sprøjtemidler i de områder, hvor drikkevandet dannes
  • Forbyde sprøjtemidler i de områder, hvor drikkevandet hentes op
  • Forbyde sædskifte, der fremmer sprøjtegiftforbruget
  • Grave gamle lossepladser op
  • Fremme økologisk landbrug, som ikke bruger sprøjtegift

DN's publikationen ”Sådan ligger landet” sætter tal på landbrugets konsekvenser for natur og miljø

Læs om landbrugets konsekvenser for natur og miljø