Nyt stenrev ved Aarhus Ø skal tiltrække sæler

Et nyt stenrev i Aarhus Bugt skal tiltrække fisk, sæler og marsvin. Danmarks Naturfredning i Aarhus fik kommunen med på ideen og kommunen har netop lagt 1.100 ton sten ud i bugten.

13. juni 2013
Det er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, der gør det muligt at etablere et over- og undersøisk stenrev ved Jette Tikjøbs Plads på Aarhus Ø. Dermed vil man fra bugtpromenaden, hvis man er heldig, kunne opleve sæler på den oversøsiske del af revet.

Etableringen af stenrevet blev markeret den 11. juni, hvor rådmanden for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek var til stede.

Rådmanden glæder sig over, at stenrevet nu bliver realiseret til gavn for byens borgere og turister på Aarhus Ø:

- I forbindelse med den løbende udvikling af Aarhus Havn er der etableret en række moler og dækværker, som er opbygget af sten fisket i bugten. Hermed beskadigede man de stenrev, som de store sten blev taget fra. Her mange år senere er de nye byggerier årsag til, at stenene er blevet fritlagt og skal fjernes for, at man kan ramme pæle, således at vi nu kan give stenene tilbage til bugten og dermed slutte cirklen

 - Samtidig skaber vi bedre vilkår for dyr og planter i området og mulighed for, at f.eks. sæler kan raste omkring Aarhus Ø, siger Bünyamin Simsek.

Stenene gives tilbage til naturen

Det 10 meter brede og 5-7 meter lange stenrev skal ses som et naturgenopretnings-projekt, hvor man genanvender stenene og giver dem tilbage til naturen.

Aarhus Ø har allerede et kunstigt stenrev i form af den udvendige kystsikring, som bugtpromenaden løber langs. Men hvor stenene i den udvendige kystsikring er sprængt ud af klipper og har en kantet form, er stenene til revet ledeblokke fra bl.a. Norge og Sverige, som er transporteret af isen under istiden, og som er blevet slidt og afrundede under transporten. Et stenrev med de afrundede sten skaber de bedste forudsætninger for et rigt dyre- og planteliv.

Undervisning og formidling

På længere sigt er det planen, at stenrevet kan udgøre en platform for formidlings- og undervisningsmæssige aktiviteter for byens borgere og turister, der således kan blive beriget med oplevelser og viden om livet i og omkring havbundenes oaser, som de frodige stenrev populært kaldes.

Fakta om projektet

Finansieringen af stenrevet er sket gennem Aarhus Kommunes grønne projekter, og Kystdirektoratet har givet tilladelse til projektet.

Sten bliver dumpet i Aarhus Bugt og skal blive til et stenrev for at  tiltrække fisk, sæler og marsvin
Naturpleje: Et nyt stenrev i Aarhus Bugt skal tiltrække fisk, sæler og marsvin og give byens borgere og turister nye naturoplevelser tæt på byen.

Kontakt

Søren Højager
Formand for DN Aarhus

E-mail: aarhus@dn.dk