Kommuner finder den grønne vej sammen

Lejre Kommune har i 18 måneder arbejdet på at bringe økologien ud i alle kommunens kroge. Onsdag inviterer Lejre Kommune sammen med Danmarks Naturfredningsforening til sommerseminar og deler sine økologiske erfaringer med andre kommuner. Dagen munder ud i konkrete anbefalinger til regeringen.

17. juni 2013
Hvordan finder man vej til at blive en mere grøn kommune? Er der genveje og motorveje, hvor man kan sætte fuld fart på den grønne omstilling? Lejre Kommune har i 18 måneder, med projektet Lejre – Den Økologiske Kommune undersøgt de økologiske muligheder, der kan sætte skub i den grønne omstilling. Det har skabt resultater – også uden for den kommunale organisation:

Borgerne er gået sammen om at skabe et aktivt fællesskab Lejre Fødevare Fællesskab, der leverer lokale, økologiske grøntsager til medlemmerne.

Det lokale erhvervsliv har grebet projektet, og det har i flere tilfælde givet ekstra drive til eksisterende virksomheder og til nye arbejdspladser.

På beskæftigelsesområdet er der kommet skub i den grønne udvikling med uddannelse af ”grønne omstillingsagenter” blandt ledige borgere.

Projektet har også haft en positiv betydning for kommunens image, som igen smitter af på tilflytningen af nye familier til kommunen.

Også inden for den kommunale organisation har projektet medført grønne aktiviteter skolerne og økologi i de offentlige gryder på plejecentre, på bosteder og i daginstitutioner.

Stor opmærksomhed om lille kommune

Onsdag den 19. juni inviterer Lejre Kommune til sommerseminar for at dele sine erfaringer med andre kommuner. Sommerseminaret afholdes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, som oprindelig henvendte sig til Lejre Kommune med idéen om projektet Lejre – Den Økologiske Kommune. Flere kommuner har vist interesse for den grønne energi, der strømmer ud af Lejre Kommune. For selvom projektet kun er halvvejs, har det skabt stor opmærksomhed.

- Mit ønske er, at vi som kommune kan gå foran og vise en grøn vej. For vi peger på økologien der, hvor det giver mening, og hvor det er sund fornuft. Og så bygger projektet på frivillighed, og det har skabt resultater, fortæller borgmester Mette Touborg.

På Sommerseminaret vil fire oplægsholdere, der til daglig har hænderne i projektet, fortælle om deres erfaringer.

DN ønsker flere grønne kommuner

I Danmarks Naturfredningsforening er der stor tilfredshed med udsigten til, at flere kommuner kan blive inspireret til at gå grønne veje. Det har hele tiden været tanken bag projektet, som DN og Lejre Kommune har samarbejdet om:

- For os er det vigtigt, at erfaringerne med en samlet indsats for økologi bliver spredt, så endnu flere kommuner sætter økologi højt på dagsordenen. På Sommerseminaret vil vi samle resultater og erfaringer til nogle konkrete anbefalinger til regeringen om, hvordan den kan støtte op om flere kommuners grønne omstilling, siger Susanne Herfelt, direktør, Miljø & Klima, i Danmarks Naturfredningsforening.

Tid og sted

Onsdag den 19. juni kl. 9.30 til 15.30,Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre

Pressen er velkommen. Tilmelding til kommunikationskonsulent Bella Trier; btri@lejre.dk.

Læs mere om økologi
 


Økologi. Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et 100 procent økologisk landbrug senest i 2040.

Støt økologi

Du kan gøre en forskel for naturen og miljøet for under 1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for rent drikkevand, økologi og en rig natur.

Bliv medlem

DN's landbrugspolitik

DN's landbrugspolitikDN har en vision om et landbrug, der fungerer i balance med naturen og miljøet. Det handler om at lægge om til økologisk drift og om at få landbrugsjord ud af drift. Det kan du læse meget mere om i DN's landbrugspolitik:
DN's landbrugspolitik
Fremtidens landbrug