Bioblitz - kom og vær med

Naturen skal tælles i mandtal. Det sker i Vaserne nord for Store Kalv i Furesø i Nordsjælland. Samtidig plejer vi naturen med le.

28. juni 2013
Så er der biodiversitetsnedslag i Vaserne! Kom og lær en masse om Danmarks natur.

Vi skal have ryddet op i Vasernes spændende flora og fauna – både til lands og til vands! Formålet med bioblitzen er kort fortalt at registrere så mange arter og dyr og planter som muligt i løbet af et døgn.

Ikke kun for nørder

Tovholder er Fugleværnsfondens naturvejleder Allan Gudio Nielsen, som gør opmærksom på, at bioblitzen ikke kun er tænkt som en fest for naturnørder. Det er også en måde at formidle biodiversitet til alle interesserede.

Derfor håber vi, at alle som deltager kan få glæde af hinanden, både naturnørder, naturglade og de nysgerrige. Eksempelvis vil der på dagen være mulighed for at komme på korte guidede ture ud i området under forskellige temaer som insekter, fugle, planter mv..

Bjørnedyr, alger og græsser

Kommando-centralen er formidlingsbygningen i Vasernes nordøstlige hjørne. Her samles alle observationer i løbet af dagen. Medbring derfor gerne bestemmelseslitteratur og hold dig endelig ikke tilbage, hvis du er ekspert indenfor bjørnedyr, larver, alger, svampe, græsser – ALT har interesse.

Der er ligeledes høslet med mulighed for at deltage i et lille leslåningskursus på selve dagen. Tag familie og venner med til en aktiv dag i engen, hvor I slår med le og gør en forskel for naturen. Vær med til en lærerig dag i naturen, hvor du med le og hørive kan være med til at pleje Vaserne og sikre naturen for fremtiden.

Der vil være rigeligt med leer og høriver til alle, men tag gerne arbejdshandsker og redskaber med selv, og husk gummistøvler.

Tid og sted

Dato og tid: Søndag den 30. juni kl. 10.00 – til vi ikke orker mere!

Mødested: Formidlingsbygningen i Vasernes nordøstlige hjørne.

Turleder: Tovholder og naturvejleder Allan Gudio Nielsen (20 89 09 09)

Om Vaserne

Størrelse
14 hektar

Vaserne 
Ordet vase betyder en vej bygget af grene over et sumpet område. Her dækker navnet Vaserne over ca. 86 hektar ellesump og enge nord for Store Kalv i Furesø. I 1999 blev 14 ha. af dette naturskønne område overdraget til Dansk Ornitologisk Forening/Fugleværnsfonden af Aage V. Jensens Fonde.

Naturtyper
Rørskov, ellesump, pilekrat, vandfyldte tørvegrave, løvskov og enge nord for Store Kalv i Furesø. En mosaik af forskellige naturtyper, som giver gode levevilkår for et rigt fugle- og planteliv. Ikke mindre end 150 fuglearter er set her. Området er især kendt for sit store antal hulrugende fugle, som finder bolig i de mange hule elletræer, der vokser i Vasernes ellesump.

Faciliteter for besøgende
Vaserne gennemkrydses af et veludbygget system af stier, så det er let at komme ud og opleve områdets spændende natur.

Fugleværnsfonden har med støtte fra Aage V. Jensens Fonde og Friluftsrådet opført en formidlingspavillon i det nordøstligste hjørne af Vaserne. Udover plancher i voksen- og børnehøjde huser pavillonen også en ”økobase”, hvor det efter aftale med Fugleværnsfondens naturvejleder, er muligt at låne lavvu-telte til overnatning og forskelligt feltudstyr til videre undersøgelser af Vasernes spændende natur.

Frederiksborg Amt har opført et fugletårn for enden af Engstien og opsat tavler om Vasernes og Furesøens fugleliv ved stierne. Fra fugletårnet har man en fin udsigt over Store Kalv, hvor der ofte ligger mange andefugle og lappedykkere.

Dagsommerfuglen Hedepletvinge er akut truet
TRUET NATUR: Dagsommerfuglen Hedepletvinge var tidligere ret almindelig i Danmark, findes nu på mindre end 10 lokaliteter og akut truet. 

Kontakt

Ann Berit FrostholmAnn Berit Frostholm
Naturpolitisk medarbejder

31 19 32 28 
abf@dn.dk
@ab_frostholm

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk