Smukt sølandskab fredet

Et af Sjællands smukkeste sølandskaber er netop blevet fredet. Dermed er området sikret mod blandt andet bebyggelse og terrænændringer.

28. juni 2013

Hørhaven ved Tystrup-Bavelse Søerne er netop blevet fredet. Dermed er et af Sjællands smukkeste sølandskaber nu sikret for eftertiden.

Hørhaven er beliggende på et næs, der strækker sig ud i Tystrup Sø. Området er meget bakket med storslåede terrænformationer og hører til et af Sjællands smukkeste og mest karakteristiske sølandskaber.

Der er offentlig adgang til området, og det er et eldorado for natur- og friluftsfolket.

Sidste brik på plads

Det nu fredede område var den sidste brik, der manglede i det store fredede område mellem Slagelse, Sorø, Ringsted og Næstved og udgør 30 ha eller 60 fodboldbaner.

Således blev et kilometerbredt bælte omkring søerne allerede fredet i 1950’ og 1960’erne for at undgå, at det smukke landskab blev udstykket til sommerhuse. Men Hørhaven blev anset for værende for dyr at frede og derfor undtaget.

Græsning bevares for naturens skyld

Nu har fredningsnævnet vurderet, at området skal sikres mod bebyggelse, terrænændringer eller tilplantning med udsigtshæmmende afgrøder.

Fredningen sikrer, at de dyrkede arealer og græsningsarealer bevares til gavn for dyre- og planteliv. Et vigtigt punkt i fredningen er, at der bliver fri fladefærdselsret.

Bag fredningen står Danmarks Naturfredningsforening, Næstved Kommune og Naturstyrelsen.

Om Hørhaven

  • Siden 1963 har staten og Naturstyrelsen forvaltet området ved Hørhaven, som var det fredet, og den nye fredning stadfæster status quo.
  • Hørhaven har en af områdets to primitive lejrpladser nede ved søbredden. Herfra har man mulighed for både at bade og fiske. Ved den gamle gårdsplads fra en nu nedrevet gård, Hørhavegård, ligger den anden primitive lejrplads.
  • Er man mere til vandreturer, kan man følge en ca. 5 km lang afmærket rute, der bl.a. leder op forbi Bavnen Herfra, 55 m.o.h., har man en storslået udsigt over hele Hørhaven og Tystrup-Bavelse Søerne. Mens man står og nyder udsigten kan man være heldig at hilse på én af de mange nysgerrige køer, der afgræsser Bavnen og de omkringliggende marker. Eller nyde synet af en havørn. Ørnene har i mange år ruget ved søerne.
  • Søerne er relativt dybe, helt ned til 22 meter, andre steder lavvandede med små sivholme. Den relativt store dybde med mange kildevæld på bunden bevirker, at søerne sjældent fryser helt til om vinteren, til glæde for fuglelivet. Søerne og de omkringliggende skove er også yngleplads for en lang række fuglearter – lige fra den mindste fuglekonge til den største havørn. I træktiden kan der være store flokke af især andefugle på søerne. 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Hørhaven
Hørhaven. Naturoplevelser er der masser af i Hørhaven. Man kan fx følge en ca. 5 km lang afmærket rute, der leder op forbi Bavnen Herfra, hvor man har en storslået udsigt over hele Hørhaven og Tystrup-Bave.

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk