Danmark rutter med ressourcerne

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer regeringen til at komme med en ambitiøs plan for, hvordan vi fremover skal håndtere ressourcerne. Men regeringen nøler.

3. juli 2013

Mens andre EU lande får stadigt bedre styr på deres ressourcer, halter Danmark bagefter. Regeringen har gang på gang udskudt den ressourcestrategi, der skulle gøre os bedre til at genanvende husholdningsaffald.

Danmark sviner mest 

Danmark producerer mest affald i Europa. Hver dansk borger står for lidt over 800 kg affald om året, hvor eksempelvis Holland producer 400 kg affald om året pr indbygger.

Regeringens ressourcestrategi skulle være trådt i kraft 1. januar i år, men er igen udsat.

Dermed kan de 98 danske kommuner heller ikke nå at blive klar med deres affaldsplaner. De skal nemlig læne sig op ad ressourcestrategien. Deadline for de kommunale planer er derfor udskudt fra 1. januar til 1. oktober 2014.

Jobs og penge i genanvendelse

- Det er ærgerligt, at regeringen ikke kan finde ud af det, for i mellemtiden går en masse værdifulde ressourcer op i røg, og vi risikerer investeringer i teknologi, der ikke er en del af morgendagens løsninger. Men i Danmark mangler vi en forståelse af, at der både er jobs og penge i genanvendelse og det har der været behov for at redegøre for, siger Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Forkerte investeringer

EU kræver, at halvdelen af dagrenovationen bliver genanvendt fra 2020. I dag genanvender Danmark omkring 38 procent ifølge den nyeste affaldsstatistik 2011.

I Danmark udgør husholdningsaffaldet 27 procent af vores samlede affaldsproduktion og er således den største enkelte bidrager til affald i Danmark. Derfor skal Danmark iværksætte særlige indsatser på dette område.

- Den altovervejende årsag til, at ressourcestrategien er blevet forsinket igen og igen er økonomi. Kommunerne har investeret store summer i forbrændingsanlæg og får derfor økonomiske tab, hvis de ikke kan brænde lige så meget affald af som tidligere. Derfor er det nu en udfordring for regeringen at skrue ressourcestrategien ordentligt sammen, så den faktisk ændrer den måde vi håndtere vores affald på, siger Sine Beuse Fauerby.

Danmark sakker agterud

Flere lande arbejder med en langt mere bæredygtig håndtering af affaldet. Fx. har man i Wales indført 2 spands kildesorteringssystemet og kompostering. Her er der også på nationalt niveau foreslået en lov, der forbyder både deponi og affaldsforbrænding. 

- På grund af de store investeringer i forbrændingsanlæg, tør vi ikke håbe på, at Danmark stiller så ambitiøse målsætninger op som for eksempel Wales, Østrig, Holland og Tyskland. Men i Danmarks Naturfredningsforening vil vi kæmpe for, at det bliver ambitiøst i forhold til, hvor Danmark står i dag, siger Sine Beuse Fauerby.

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

 

Genbrug. Vi skal have mere genbrug og mindre forbrænding. Det er ikke kun godt for miljøet; det kan også betale sig økonomisk. Det har de både fundet ud af i shoppingcentret Fields og Herlev Kommune. 

Fakta om affaldsforbrænding og genanvendelse

  • Danmark er europamester i at afbrænde affald, som vi producerer varme og strøm af. Særligt danskernes dagrenovation går op i røg i langt højere grad end i vores nabolande. (kilde Ingeniøren). Danmark forbrænder omkring 3,6 millioner tons affald om året i Danmark, 20 procent af dette bliver til slagger – en grå masse, der efterbehandles på forskellig vis for til sidst at blive brugt til vejfyld. 
  • Frem for genanvendelse planlægger Danmark snarere at brænde endnu flere ressourcer af. Ikke kun bygges der disse år nye forbrændingsanlæg. De bygges også med  indbygget overkapacitet. Danmarks Naturfredningsforening udlægger dette som om, at der skal importeres affald til forbrænding og det er stik mod både EU’s såvel som dansk målsætning. 
  • En undersøgelse fra EU’s Miljøagentur viser, at, at der fra 2000 til 2007 blev skabt  45 procent flere jobs i Europa i relation til genbrug og at disse jobs ligger i den høje ende af indkomstskalaen. Klimakommisær Connie Hedegaard forventer, at der frem mod 2020 kan skabes op mod 20 millioner nye grønne jobs i EU.

Kontakt

Sine Beuse Fauerby
Energi- og miljøpolitisk medarbejder

31 19 32 51
sbf@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk