Fredninger

Birgitte Bang Ingrisch Birgitte Bang Ingrisch
61 69 18 22, bbi@dn.dk  
Souschef, Fredningsleder. Fredningskoordinering, fredningsplanlægning, fredningssager
Ivi Christophersen Ivi Christophersen
31 19 32 36, ivi@dn.dk  
Kortarbejde ifm. fredningssager, nationalparker
og landskabsanalyse 
 
Kate Skjærbæk 
31 19 32 82, ksr@dn.dk 
Fredninger, Projektleder for Fredningstjek. 
Ann Berit Frostholm Ann Berit Frostholm
31 19 32 28, abf@dn.dk 
International og national naturpolitik, COP 13 om biodiversitet, fredningssager, projektleder for Tal om naturen.
Henrik Jørgensen Henrik Jørgensen
61 65 24 09, hej@dn.dk 
Fredningssager.
Frida Dorph-Pedersen
28 94 05 25, frida@dn.dk 
Studentermedhjælper

Direktør,
Natur og plan

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan
mlj@dn.dk
31 19 32 41

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger