Lokale sager

Nina Larsen Saarnak Nina Larsen Saarnak
31 19 32 38, nis@dn.dk 
Leder af Lokale sager, Planlovgivning, landsplanlægning og landsplandirektiver, regionale udviklingsplaner, kommune- og lokalplaner, miljøvurdering af planer, Planfagligt udvalg
Annette Eigaard Annette Eigaard
31 19 32 42, aei@dn.dk 
Adgang til naturen, Fredningsdispensationer, Landzonesager, Strandbeskyttelse  
 
Nora Skjernaa Hansen Nora Skjernaa Hansen
31 19 32 60, nsh@dn.dk 
Skovpolitik, skovsager og naturmedarbejder på Biodiversitet Nu.
Bo Håkansson Bo Håkansson
22 27 51 57, boh@dn.dk  
Naturpolitik, Projekt vilde dyr, jagt- og vildtforvaltning, habitatdirektivet, Habitatnetværk
Henning Mørk Jørgensen Henning Mørk Jørgensen
31 19 32 35, hmj@dn.dk
Vandrammedirektiv, vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
Therese Goodley Dannisøe Nissen Therese Nissen
31 19 32 31, tgdn@dn.dk
Naturbeskyttelse, landbrug, floratjek, Evighedstræer, VVM,  Sekretær for Naturfagligt udvalg og projekt skovmår
Jan Pedersen Jan Pedersen
31 19 32 39, jap@dn.dk
Beskyttede naturtyper, Botanik, Fugle, Biologisk mangfoldighed, Fortidsminder, Råstoffer til lands.
Asbjørn Kogut
ak@dn.dk
Screening af lokale sager
Studentermedhjælp 

Direktør,
Natur og plan

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan
mlj@dn.dk
31 19 32 41

Naturens advokat

I arbejdet med lokale sager fungerer DN som naturens advokat. Hvis et naturområde trues af en beslutning truffet i kommunen, kan DN’s afdeling indgive en klage og få Natur- eller Miljøklagenævnet til at vurdere sagen. 

Læs om lokale sager