Industri skal betale forurening med kemikalier

I dag er det ikke forureneren, men skatteborgerne, der betaler for oprydningen af giftgrunde. DN foreslår, at alle produkter med kemikalier skal pålægges afgifter, der efterfølgende kan bruges til at rydde op, når ulykken er ude.

10. juli 2013

Der skal indføres systematiske og graduerede afgifter på kemikalier i produkter – importerede såvel som de, der produceres i Danmark. Afgifterne skal være med til at rydde op i den omfattende forurening med kemikalier, der findes mindst 15.000 forskellige steder i Danmark.

Ingen konkurrenceforvridning

- Vi taler om få ører pr. liter eller kilo i lighed med de 5 øre pr. liter solgt benzin, som over en 10 årig periode gik til en pulje til oprensning af gamle forurenede benzingrunde. Der er altså ikke tale om, at virksomhederne pålægges en konkurrenceforvridende afgift, men om en beskeden afgift på produktet, hvor de værste kemikalier pålægges den højeste afgift – de knap så giftige en lidt lavere afgift. Provenuet tilføres en pulje til fortidens synder, som skal bruges til regionernes arbejde, så de får en chance for at sikre, at fortidens synder ikke skader vores sundhed, rene drikkevand, vandmiljøet og naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Regning ender hos dig og mig 


Årsagen til forslaget er, det vil tage adskillige århundrede at få ryddet op på Danmarks 15.000 forurenede grunde med den nuværende oprydningstakt – en tilstand fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr i pressen giver udtryk for ikke står at ændre. Begrundelsen er ifølge ministeren, at Danmark hylder princippet om, at det skal være forureneren, der betaler.

Problemet er bare, at alle disse grunde, juridisk set ikke har nogen forurener mere. Sagerne er enten forældede, eller også er aktieselskabet bag forureningen gået konkurs (hvorefter folkene bag typisk blot starter et lignende firma op på en anden adresse). Derfor er det nu samfundets problem - altså dit og mit, og der er alt for få penge til blot at komme lidt ned i sagsbunken.

Billigst at bruge færrest kemikalier

- Ved at indføre afgifter får vi også den gode sidegevinst, at det sandsynligvis vil blive billigst at bruge de mindst skadelige kemikalier – det er der vist ingen, der kan have noget imod. Vi foreslår, at regeringen, som en del af udspillet fra sidste uge om en skrappere kemikaliepolitik, nedsætter et udvalg, der skal kigge på, hvordan sådan en kemikaliebeskatning kan skrues sammen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Der afsættes i dag godt 400 mio. kroner hvert år til, at regionerne kan rydde op efter kemikalieforurening.
  

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk