Gør pensionsmidler til landbruget grønne

Danske pensionskasser vil investere millionbeløb i dansk landbrug. God idé, siger Danmarks Naturfredningsforening, hvis midlerne gøres grønne.

11. juli 2013

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer nu i et brev til pensionskassen AP Pension til at tænke natur og miljø ind i en eventuel investering i dansk landbrug. Årsagen til opfordringen er, at blandt andre AP Pension har meldt sig på banen med et trecifret millionbeløb til finansiering af landbruget.

Økologisk krise 

- Vi har naturligvis ingen indvendinger mod, at landbruget tilføres frisk kapital. Vi vil blot gerne gøre opmærksom på, at landbruget ikke står alene med en krise. Også den natur og det miljø, landbruget lever af, er i en hidtil uset økologisk krise, hvor hele naturtyper er ved at bukke under sammen med de arter, der lever i det åbne land. Derfor ser vi gerne, at der knyttes en række grønne betingelser med til pensionspengene. Vi er sikre på, at også indskyderne i pensionskasserne gerne ser deres midler brugt til nytte og gavn for vores fælles natur og miljø – herunder beskyttelsen af vores rene drikkevand, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforeningen.

AP Pensions model er, at selskabet opkøber en ejendom og så lejer ejendommen ud til en landmand - og der er naturligvis en forventning om en pæn forrentning af investeringen.

Markante og varige løft til naturen

Danmarks Naturfredningsforening gør i den forbindelse opmærksom på, at Danmark allerede er verdens hårdest dyrkede land, hvilket giver både Danmark, såvel som dansk landbrug en række særlige udfordringer. Med andre ord kan landbruget ikke længere gøre, som det plejer. Det bakkes op af den Natur- og Landbrugskommission, regeringen nedsatte for netop at anvise nye veje for såvel landbrug som natur og miljø. Her er konklusionen på anbefalingerne da også klare: Der kan ske vækst i landbruget, men kun vis natur og miljø samtidig får markante og varige løft.

DN stiller gerne op

- Vi opfordrer kraftigt potentielle investorer til nøje at overveje, hvilke krav de vil stille til de landmænd, som skal forpagte den jord, investorerne opkøber. Kravene skal sikre, at de nye investorers del af landbrugsarealerne viser vejen til en landbrugsdrift, der tager hensyn til natur, miljø og klima. Vi stiller os selvfølgelig til rådighed for blandt andre AP Pension med vores ekspertise, så vi i fællesskab kan løfte både landbrugsproduktion, natur og miljø, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Foreningen ønsker blandt andet, at eventuelle nye ejere er med til at sikre sprøjtegiftfrie områder af hensyn til natur og drikkevand, samt fritgående dyr på markerne, både af hensyn til dyrevelfærd og for at sikre naturen pleje.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Et landbrug i balance med naturen

Landbruget er det erhverv, som har størst betydning for naturens og miljøets tilstand i Danmark.

Det danske landbrugs udledning af kvælstof og fosfor er skyld i alvorlig forurening af naturen og vandmiljøet. Halvdelen af de danske åer og næsten 90 procent af fjorde og kystområder er i dag under EU´s standarder for god økologisk tilstand.

Men prisen for det intensive landbrug er høj, og det er miljøet og borgerne i det omliggende samfund som betaler.

Prisen er også høj økonomisk. Almindelig konventionel landbrugsproduktion er en dårlig forretning, og dansk landbrug overlever i dag kun på grund af massiv økonomisk støtte fra EU og fra den danske stat.

DN ønsker et landbrug i balance. I balance med naturen og i balance med samfundsøkonomien. Et landbrug, der giver plads til mere natur, som producerer sunde fødevarer uden at forurene vores vandmiljø og som behandler husdyrene værdigt.
 

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk