Bred politisk opbakning til at beskytte dyreunger

Der er bred politisk opbakning i Folketinget til at stramme op på lovgivningen omkring jagt. Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse har sammen gjort miljøministeren opmærksom på, at hundredvis af dyreunger efterlades til sultedøden fordi, deres mor kan skydes også i yngletiden. For at undgå dette ønsker de to foreninger en opstramning af loven.

24. juli 2013

Fra højre til venstre side i Folketinget er der nu opbakning til, at jagt på ræve, harer, hjortevildt og mårdyr skal undgås i dyrenes ynglesæson af hensyn til ungerne. Det viser en rundringning foretaget af Ritzaus Bureau.

Opbakningen kommer som reaktion på det brev, som Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening sammen har sendt til fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr om at få stoppet et hul i Jagtloven, der giver mulighed for at (regulere) skyde dyr i yngletiden.

Undrer sig

Mette Bock,  dyrevelfærdsordfører i Liberal Alliance, siger:

- Jeg mener, at alle fritlevende dyr bør beskyttes i yngleperioden, og det undrer mig, at det ikke er tilfældet allerede.

Heller ikke Danmarks Jægerforbund er afvisende i sagen:

- Grundlæggende skal vi behandle dyr etisk korrekt, og der kan være brug for at justere på reglerne, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen til Ritzaus Bureau. 

Kritik af brev

Alligevel er der hård kritik af de to organisationers brev til ministeren. Jægerne, landbruget og skovbruget mener, at der er tale om enegang, der kan sabotere det endelige resultat i Vildtforvaltningsrådet, der er et rådgivende organ under miljøministeren.

Spørgsmål om etik

Præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, er uenig og stiller sig uforstående over for kritikken:

- For det første er processen i Vildtforvaltningsrådet jo afsluttet. Der bliver ikke ændret på de ting, vi har drøftet hidtil, på mødet i september. Og for det andet har jeg fra starten gjort klart, at jeg ikke kunne forsvare etisk at bakke op om resultatet, hvis der ikke skete en klar forbedring for det ynglende vildt, siger hun til Ritzau og slutter:

 - Jeg har også sagt, at jeg så vil bede om ministerens afvejning af udspillet fra rådet over for de klare anbefalinger fra Dyreetisk Råd. Det står jeg ved. Tiden er løbet fra de nuværende regler.

Læs også:
Dyreunger efterlades til sultedøden

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

REGLERNE FOR REGULERING AF VILDT

Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening presser på for at få gennemført en anbefaling fra Dyreetisk Råd. Ifølge den må vilde dyr som udgangspunkt ikke skydes (reguleres) i yngletiden. Og er der akutte problemer med et vildt dyr, så skal sagen forelægges Naturstyrelsen, sådan som det allerede sker med regulering af problematiske fugle.

  • De gældende regler giver lodsejeren mulighed for at vurdere, om der er behov for af skyde eller indfange pattedyr på grund af vildtskader.
  • Flere dyrearter, som ræv, kanin og flere mårdyr kan reguleres i hele deres yngletid.
  • De grønne organisationer mener ligesom Dyreetisk Råd, at dyrene som udgangspunkt skal have fred i yngletiden.
  • Er problemerne for akutte og store, så skal Naturstyrelsen vurdere sagen og give en tilladelse til regulering.
  • Det kan ske hurtigt og elektronisk for at undgå lang sagsbehandling.
  • Før reguleringen skal der ske en afvejning af, om der kan bruges andre og mere skånsomme metoder.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening og Dyreetisk Råd

Hvornår er vildt skadevoldende?
Vildt kan, hvis der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, uanset bestemmelserne om jagttider, reguleres for at: Imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed Imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr Imødegå risiko for luftfartssikkerheden Beskytte flora og fauna Hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr, herunder vildtopdræt, skove, fiskeopdræt eller fiskeri-og andre vandområder. Forhindre alvorlig skade på ejendom forvoldt af vildt.

Det er normalt ejeren eller brugeren af en ejendom, der afgør, hvorvidt der på ejendommen skal foretages regulering af vildt.

Kilde: Bekendtgørelsen om vildtskader / Ritzau

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk