Mere smånatur i Danmark

En ny kortlægning af Danmarks smånatur viser foreløbigt, at der kan være op mod tre procent mere af den beskyttede natur end hidtil antaget. Det glæder Danmarks Naturfredningsforening, der foreslår, at den nye registrering af områderne gøres bindende og at man ikke længere må sprøjte og gødske i den lille, men særdeles vigtige natur.

17. juli 2013

Naturstyrelsen har i løbet af de sidste par år tjekket luftfotos af moser, enge  og søer. Ud fra det foreliggende materiale vurderes det, at Danmark har fået tre procent mere af den såkaldte §3 natur, det vil sige små naturtyper beskyttet efter  Naturbeskyttelseslovgivningens § 3.

Naturen i mandtal

- Det er da et dejligt nettotal. Brutto er der jo både forsvundet natur og kommet nyt til. Men det er vigtigt, at naturen nu er skrevet i mandtal. Den store opgave fremover er jo at få målrettet lovgivning og incitamenter så dem, der får mere natur, føler sig belønnet, siger Michael Leth Jess, direktør i Natur og Plan, Danmarks Naturfredningsforening.

Kortlægningen af §3 områderne er kommet i stand efter massivt pres fra Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen presser på for, at der fremadrettet ikke må sprøjtes og gødes i §3 naturen, ligesom udpegningen skal gøres bindende. Ny registrering og afregistrering skal ske ved afgørelse og med mulighed for at påklage blandt andet fra DN. De ønsker bakkes op af Natur og Landbrugskommissionen.

Vigtige trædesten i landbrugslandet

Omkring 340.000 små naturområder, der omfatter heder, overdrev, enge og moser og søer, er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovgivningens §3. Danmarks Naturfredningsforening udførte i 2009 en stikprøve undersøgelse, der viste et tab i visse kommuner på op mod 15 procent. En senere undersøgelse fra det daværende Danmarks Miljø Undersøgelser viste et tab af natur på mellem 2 procent og 5,5 procent, mens tallene for natur, der er overset eller potentielt nye § 3-arealer, lå på 8-14 procent.

De små naturområder er særdeles vigtige trædesten i landbrugslandet for dyr og planter.

Biologer i felten

Netop disse dage går 55 biologer fra Miljøministeriet i felten for ved selvsyn at konstatere, om det, de har set på luftfotos, også holder stik. I alt 26.000 §3 områder får besøg.

Når Naturstyrelsen har afsluttet registreringen, overgår den til kommunerne, der skal holde den ved lige fremover. Alle registreringer vil være tilgængelige på Danmarks Miljøportal, efterhånden som de bliver færdige. Feltarbejdet vil være afsluttet i oktober 2013.

Læs mere om registreringsprojektet på Naturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om biodiversitet

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Mose
De danske moser er hjemsteder for et mylder af liv, men inddrages alligevel ofte i dyrkning.

Hvad er § 3?

§ 3 områderne er særdeles vigtige i det, de fungerer som små oaser for dyr og planter i produktionslandskabet. De beskyttede områder gror desværre hurtigt til uden den drift og pleje, de er vokset op med. Her bærer landbruget et stort ansvar ved i stigende grad at fravælge græsning og slæt.

I februar 2010 blev DN lovet en undersøgelse af § 3 området. Løftet kom efter massivt pres fra foreningen, der siden maj sidste år har forlangt en kulegravning af, hvor meget beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3, der er pløjet op eller på anden vis er forsvundet. En stikprøvekontrol, foretaget af forening påviste, at talrige små moser, heder, enge, overdrev og småsøer er borter uden at det registreres hos myndighederne.

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan

31 19 32 41
mlj@dn.dk