Kystlandskab i Odsherred søges fredet

Danmarks Naturfredningsforening ønsker at bevare et rigt naturområde i Danmarks største sommerhuskommune. Derfor rejser foreningen nu et forslag om fredning for knap 100 ha mellem landsbyen Klint, Nyled Huse og Sonnerup Skov ud til Kattegat i Odsherred Kommune. Naturen her er rig på overdrev, mose, strandeng, hede, fersk eng, søer og vandløb.

25. juli 2013

- Vi ønsker en gang for alle at bevare og genskabe et vidunderligt åbent kystlandskab med en rig og mangfoldig natur og samtidig give befolkningen bedre muligheder for at opleve områdets særprægede geologi og natur, siger Ann Berit Frostholm, der er fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Der er tale om en revidering og udvidelse af den eksisterende fredning af Klint Bakker, hvilket siden 1980’erne har været et ønske fra den tidligere Trundholm Kommune og den lokale DN afdeling. 

Mange naturtyper

Årsagen til fredningsforslaget er, at der her er rigtig gode muligheder for at opleve de mange danske naturtyper helt tæt på: strandeng, hede, overdrev, fersk eng, mose, søer og vandløb. Her kan opleves sjældne sommerfugle og plantearter.

Med en smuttur ind i den tilstødende Sonnerup Skov, ja så har man set det meste. Og så tilmed i et særpræget landskab, der både rummer et tidligere lavvandet område, smukt kuperede bakker og den op til 35 meter høje klint, der spektakulært rejser sig op mod Kattegat.

Truslen for både natur og landskab er sommerhusbyggeri, samt dræning og tilgroning af områdets moser, hede og overdrev. 

Sjældne arter

- Det giver nogle helt særlige udfordringer med at bevare de landskabelige og naturmæssige kvaliteter, så både lokalbefolkning og feriefolk ud i fremtiden har mulighed for at nyde udsigten over det brusende Kattegat i sol og blæst eller gå i læ af overdrevsbakkerne på en solrig sommerdag, hvor det er muligt at møde den ganske sjældne Klitperlemors-sommerfugl. Som lovgivningen er i dag vil en fredning være den mulighed, vi har, for at sikre beskyttelse og pleje af naturen og landskabet her, siger Ann Berit Frostholm.

Fredningsforslaget omfatter en revision og modernisering af den eksisterende fredning af Klint Bakker fra 1967, der udgør 36,5 ha af det samlede fredningsområde på i alt 98,4 ha.

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Klintebjerg
I området mellem Klint, Nyled Huse og Sonnerup Skov ud til Kattegat på Odsherred kan man opleve strandeng, hede, overdrev, fersk eng, mose, søer og vandløb - og sjældne sommerfugle og plantearter.

De danske kyster er enestående

Danmarks kyster er enestående i international sammenhæng. De udgør størstedelen af Danmarks vilde natur og er om noget vores naturgeografiske særkende. Den fri kystdynamik skal bevares så mange steder, som overhovedet muligt, mener DN.

Kysten skrumper
Siden stenalderen har de danske kyster været et yndet sted at bosætte sig, og siden stenalderen har mennesker påvirket kystnaturen.
Kystlinjen er de sidste 200 år blevet flere hundrede kilometer kortere på grund af landvindingsprojekter. En stor del af de tilbageværende 7300 kilometer kyststrækning er enten bebygget eller kystsikret.

Beskyttet kyst
Kysten har været særlig beskyttet, siden den blev omfattet af naturbeskyttelsesloven i 1937. De sidste knap 10 år er kystbeskyttelsen blevet afløst af flere lempelser i lovgivningen til beskyttelse af kysten. Samtidig er naturen på tilbagetog og klimaudfordringen reel. Derfor har DN udarbejdet en ny kystpolitik med anbefalinger til regering, folketing og kommuner om at sikre kystens natur, landskaber og frie dynamik.
 

Kontakt

Ann Berit FrostholmAnn Berit Frostholm
Naturpolitisk medarbejder

31 19 32 28 
abf@dn.dk
@ab_frostholm

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk