Find en ulv

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer nu i et brev sine medlemmer til at være med til at kortlægge, hvor ulvene er i Danmark. Foreningens ekspert, biolog Bo Håkansson, ønsker et overblik over ulvenes opholdssteder for der igennem at kunne råde bedst muligt, når det gælder beskyttelse af omgivelserne såvel som af ulvene selv. 

30. juli 2013

I al sin enkelhed skal medlemmerne på deres ture i skove og andre naturområder kigge efter mulige ulve-spor og efterfølgende indberette fundene til Danmarks Naturfredningsforening. De indsamlede data skal bruges til en bedre kortlægning af, hvor ulvene egentlig er henne i Danmark.

- Sandsynligheden for at netop DU lige finder et ulve-spor er ganske vist ikke kæmpe stor. Men kigger flere hundrede af os efter spor, når vi alligevel er i mulige ulve-områder, øges mulighederne rigtig meget og det er - uanset om man er for eller imod ulve - vil det være gavnligt at få et overblik over, hvor dyrene er, siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen deltager i arbejdet med at lave en forvaltningsplan for ulven og har i øvrigt fået gennemført, at der skal kunne gives erstatning ved eventuelle ulveangreb på for husdyr.

Ulve er velkomne

- Vi skal sætte rammerne for ulven og sikre, at det flotte rovdyr bliver budt velkommen i Danmark frem for at være frygtet og uønsket. Derfor skal vi hurtigst muligt sætte en række initiativer i gang, der er med til at skabe plads til ulvene og være med til at mane frygten for ulvene i jorden, siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Han bakkes op af en tysk undersøgelse, der viser, at under 1 procent af ulvens fødegrundlag kommer fra husdyr, mens mere end 50 procent af føden er rådyr. Ulven er totalfredet. 

Flere ulvetræf 

Der er let at kigge efter ulve-spor. I sommertiden er det ekskrementer og kadavere, man kan støde på. I vintertiden kan spor i sneen også afsløre at en ulv har været forbi. Men Bo Håkansson vil alt efter responsen på henvendelsen til medlemmerne holde en række "ulvetræf".

- På ”ulve-træffene” vil man få mulighed for at høre lidt generelt om ulve, og ikke mindst ”hvor og hvordan” man kan se efter ulve-spor. Tanken er et par møder i slutningen af august eller starten af september. Så kan man vælge af deltage i det af møderne, der er nærmest og passer med kalenderen, siger biologen.

Naturstyrelsen har et kort, hvor man kan se, om man bor i et område, hvor der måske kan være ulv:

Naturstyrelsens kort over, hvor ulven er set i Danmark
 

Ulv
Der er let at kigge efter ulvespor. Om sommeren kan man se efter ekskrementer og kadavere. Om vinteren kan spor i sneen også afsløre, at en ulv har været forbi.

Kan der leve ulve i Danmark?

Ja. Ulvene i Tyskland lever i høj grad også i et landbrugslandskab, som vores. Så længe der er føde, vil ulvene i princippet kunne leve her.

I Danmark vil de overvejende kunne leve af rådyr og krondyr og måske i nogen grad kunne tage får, i områder med fårehold.

Lær mere om ulven

Hjælp dyrene

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening er du med til at give de vilde dyr i Danmark et bedre liv.

Bliv medlem

Bo Håkansson

Bo HåkanssonBo Håkansson
Biolog

boh@dn.dk
22 27 51 57