Dusør for opklaring af giftangreb på rovfugle

Danmarks Naturfredningsforening udlover sammen med Bregentved Gods og Dansk Ornitologisk Forening en dusør på i alt 30.000 kr. til den eller de personer, der kan komme med afgørende oplysninger i sagen om forgiftet kød i naturen. Målet menes at være rovfugle.

2. august 2013

Giftangreb på rovfugle skal stoppes. Derfor udlover Bregentved Gods, DN Faxe og DOF Storstrøm nu en dusør på kr. 30.000 kroner for spor eller oplysninger, der kan afsløre, hvem der i maj måned har udlagt forgiftet kød i Tureby Hestehave på Sydsjælland. Målet kan have været et par ynglende røde glenter. Glenter er fortrinsvist ådselsædere og derfor særligt sårbare. Heldigvis undgik rovfuglene fælden denne gang.

Målrettet efter gerningsmænd

- Men gift hører ikke hjemme i naturen og det er grotesk, at vi nu skal til at advare folk, der kommer for at nyde naturen i skoven mod at komme i kontakt med døde dyr, da de kan være blevet forgiftet. Det er fuldstændig uacceptabelt og vi går målrettet efter at få opklaret, hvem der står bag forsøget på forgiftningen, siger Palle Ystrøm, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Faxe.

Også godsforvalteren er vred:

- Det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt, at nogen har udlagt forgiftet kød i én af vores skove - eller for den sags skyld alle andre steder. Vi skal helt i bund i denne sag. Uanset hvilke galninge, som måtte have udlagt kødet, så skal det opklares, og de skal modtage en forhåbentlig meget hård straf, når man betænker, hvad der kunne være sket, siger godsforvalter Anders Dolmer fra Bregentved Gods.

Ekstrem farlig nervegift

Kødet blev fundet af en hund, som kortvarigt havde kødet i munden. Hunden blev efterfølgende syg, fik kramper og fråde om munden, men hunden overlevede takket være en hurtig behandling hos dyrlæge.

Hundens ejer fik kødet hentet og fik det efterfølgende analyseret hos DTU/Veterinærinstituttet, som konstaterede at kødet var forgiftet med carboforan. Carbofuran er et ekstremt giftigt pesticid og en nervegift, som har været brugt i landbruget indtil 2008, hvor det blev gjort ulovligt at anvende stoffet i hele Europa.

Carbofuran lammer åndedrætssystemet, og dyr og fugle, der har indtaget stoffet, falder ofte om, hvor de har indtaget giftstoffet. 

Bekymring for sjældne rovfugle

- DOF er særligt bekymret for det lokale par ynglende glenter. Glenter er fortrinsvis ådselsædere, så de er særligt udsat for forgiftet kød. Der er heldigvis ingen døde fugle i denne sag. Både Bregentved Gods, Danmarks Jægerforbund, DN og DOF, Storstrøm lægger vægt på at få opklaret sagen, fordi Carbofuran allerede har dræbt adskillige andre fugle rundt om i Danmark, og det kniber med at få sagerne opklaret, siger Clausjannic Labuz fra DOF, Storstrøm. 

Dusør for opklaring

Dansk Ornitologisk Forening opfordrer generelt alle, der finder fugle, der er døde under mystiske omstændigheder, til at få dyrene sendt til undersøgelse hos DTU Veterinærinstituttet, som foretager undersøgelsen gratis. Dusøren på i alt 30.000 kr. gives til den eller dem, som kan komme med oplysninger, der fører til en opklaring af sagen. Eventuelle oplysninger bedes givet til Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på tlf. 5531 1448.

Kontaktpersoner:
Clausjannic Labuz, DOF Storstrøm - tlf. 3030 3384 - mail: clausjannic@gmail.com

 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Rød glente - ungfugl
Rovfuglen Rød glente lever af ådsler og er derfor særligt sårbar over for det forgiftede kød, som nogen har lagt ud i naturen - senest i Tureby Hestehave på Sydsjælland.

Nogen ved noget

Denne aktuelle sag er nu overflyttet til Sydsjælland og Lolland Falsters Politi efter at den oprindeligt blev anmeldt til Køge Politi. »Det har desværre vist sig meget vanskeligt for politiet at få opklaret sager som denne«, siger Sten Gunnarson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. »Der er ikke mange spor at gå efter, men nogen må vide noget«

Flere tilfælde med livsfarlig gift
Der har efterhånden været en lang række af tilfælde, hvor netop carbofuran er anvendt til at forgifte rovfugle og rovdyr. Siden juni 2010 har Dansk Ornitologisk Forening har kendskab til forgiftninger af ni store rovfugle syv forskellige steder i Danmark: rød glente ved Trelleborg på Vestsjælland april 2010, 2 havørne ved Odense Fjord juni 2010, havørn ved Bovballe på Langeland marts 2011, kongeørn på Tjele Gods ved Viborg marts 2012, 2 havørne ved Tranekær på Langeland sommer 2012, rød glente ved Køge oktober 2012 og rød glente på Frijsenborg Gods i Østjylland november 2012. Ved Præstø døde en hund i april i år efter at have indtaget kød forgiftet med carbofuran. Den røde glente, der blev fundet på Køge Ås, blev fundet af nogle børn fra en 2. klasse fra Ellemarkskolen, der var på skovtur.

Opbakning fra Jægerforbundet
Også Danmarks Jægerforbund har tidligere taget skarpt afstand fra udlægningen af den kraftige gift i naturen. »Det er fuldstændigt utilstedeligt«, siger formanden, Claus Lind Christensen, der ikke tøver med at betegne gerningsmanden eller -mændene som på linje med en ussel krybskytte. Jægerforbundet er også yderst interesseret i at få den illegale giftspredning standset og de ansvarlige afsløret, da denne gift på ingen måde hører hjemme i naturen, hvor den kan være til fare for både mennesker og dyr.« 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk