Landbruget går i sort

Dansk landbrug høster igen sorte tal på bundlinjen. Det glæder Danmarks Naturfredningsforening, der ser frem til efterårets politiske forhandlinger, der skal munde ud i bedre og mere sammenhængende natur og dermed sorte tal også på naturens bundlinje.

8. august 2013

Danmarks Naturfredningsforening ønsker dansk landbrug tillykke med en rekordstor indtjening i 2012. Det skyldes godt landmandskab, mener foreningen, der også ønsker, at rekorden nu skal afspejle sig i natur og miljøindsatsen.

Nye tider

Nye tal fra Danmarks Statistik 10. juli afslører, at bruttofaktorindkomsten i dansk landbrug voksede til 31,8 mia. kroner i 2012. Det er 26,8 procent højere end i 2011 og resultatet er langt det bedste siden 2001, hvor det ellers satte rekord med 26 mia. kr.

- Det er gode nyheder ikke kun for landbruget, men også for natur og miljø. Det viser nemlig, at der er råd til miljøindsatsen sideløbende med, at de dygtige landmænd også tjener penge. Dermed er en væsentlig forhindring ryddet af vejen, når vi i efteråret går ind i de politiske forhandlinger om, hvilke indsatser der skal til, for at også naturen nu får sorte tal på bundlinjen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Nye indsatser

Efteråret byder på flere politiske store forhandlinger på natur, miljø og klima-området. Allerede næste uge offentliggøres en ny klimaplan, hvor varslet er, at landbrugets nu skal bidrage til at nedsættelse udledningen af CO2. Senere på efteråret starter forhandlingerne om Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger og der skal sættes fart under arbejdet med en Naturplan Danmark:

- I alle disse sammenhænge er det mest effektive virkemiddel at tage de dårligste jorder ud af landbrugsdriften. Det giver ikke bare en betydelig klimaeffekt, men vil også bremse op for det tab, vi har af den biologiske mangfoldighed, mens det samtidig gavner vores vandmiljø. Det er en ren vindersag – også for landbruget, der får en billig løsning på deres forureningsproblemer. Også Klimakommissionen, De Miljøøkonomiske Vismænd og Natur og Landbrugskommissionen peger på denne løsning, for her får alle virkeligt noget igen for pengene, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Særlige udfordringer

Danmark er Europas hårdest dyrkede land. Samtidig mangler vi store skove, græsarealer og sammenhængende naturområder, som kan optage overskuddet af kvælstof fra markerne.

Til gengæld har vi lavvandede og lagdelte fjorde og indre farvande, som er meget følsomme over for forurening med næringsstoffer, og det giver den danske natur nogle helt særlige udfordringer i forhold til andre lande.

Alligevel bruges i dag rekordstore mængder sprøjtegifte og op mod 31.000 tons kvælstof mere, end naturen kan tåle, hvilket der i efteråret altså forventes løsninger på.

Se Danmarks Statistik om rekordindtjeningen her

Læs mere om biodiversitet

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Korn
Landbrug. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at indtjeningen i dansk landbrug voksede til 31,8 mia. kroner i 2012. Det er 26,8 procent højere end i 2011, hvor den ellers satte rekord med 26 mia. kr.

Et landbrug i balance med naturen

Landbruget er det erhverv, som har størst betydning for naturens og miljøets tilstand i Danmark.

Det danske landbrugs udledning af kvælstof og fosfor er skyld i alvorlig forurening af naturen og vandmiljøet. Halvdelen af de danske åer og næsten 90 procent af fjorde og kystområder er i dag under EU´s standarder for god økologisk tilstand.

Natur- og Landbrugskommissionen kom i april med en række klare anbefalinger til, hvordan naturen kan få mere plads i landbrugslandet. Indsatsen hedder først og fremmest ekstensivering af den landbrugsjord, som belaster natur og vandmiljø mest. Disse arealer skal bruges til at binde den eksisterende natur sammen, så der bliver skabt store sammenhængende naturområder, et naturnetværk. Det vil være grundlaget for at vende tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Arealerne bliver langt lettede at pleje, dyr og planter får bedre mulighed for at sprede sig, og det vil give en meget mere dynamisk og robust natur.

Der peges endvidere på økologisk landbrug som en løsning til, at beskytte vores grundvand og tilgodese naturen på de dyrkede arealer. 

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

 20 40 23 10
emb@dn.dk


 

Tine Gjerløv

Tine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk